Filosofiskt café

Exempel på äldre filosofiska caféer

Filosofiskt café
Onsdag 28 februari: Yoga – från död till levande tradition
Yoga framställs ofta som en uråldrig tradition som sträcker sig 5000 år bakåt i tiden. Under kvällen problematiserar religionshistoriker Katarina Plank detta påstående och diskuterar hur influenser från både öst och väst medverkat till att skapa en populär kroppslig praktik.

Var? Caféet på Värmlands museum (längst in)
När? Två onsdagar i vår kl 18 -20
Hur? Man kan inleda med att äta soppa och bröd (80 kr) Bokcaféet står som garant för att ett visst antal soppor äts… Betalas i caféets kassa.
Och det är fri entré!

Lennart Wettmarks foto.

 

Vårens program

Vi avslutar vårens program med två filosofiska caféer:

Filosofiskt café 1: onsdag 6 maj kl 18.30 – 20. Värmlands museums café. Fri entré. Soppa serveras från kl 18 (80 kr)
Vem stal freden?
1351323_maud-eduardsKrigsinsatser behöver ständig legitimering. Ju mer kriget förankras i en retorik av fredsvilja, jämställdhet och kvinnors säkerhet, desto mer normaliseras militarismen. Vi serveras nya argument, mer i linje med tidsandan, för varför väpnat våld ska accepteras. Feministisk teori och praktik är utsatta för ständiga stöldförsök av militaristiska krafter. Hur kan vi förstå den här utvecklingen och vilka frågor kan vi ställa till dagens krigsretorik? Välkomna att diskutera på vårens första filosofiska café. Inleder gör Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Filosofiskt café 2: onsdag 20 maj kl 18.30 – 20. Värmlands museums café. Fri entré. Soppa serveras från kl 18 (80 kr) Kosmopoliter, främlingar och fiender- Ett samtal om samtida medborgarskap
TM_0Samtidigt som närmast nationslösa kosmopoliter reser runt globen som världsmedborgare får romer sina läger vandaliserade runt om i Europa. Samtidigt som övernationella samarbeten och avtal får allt större inflytande över politiken växer nationalismen, främlingsfientligheten och islamofobin sig allt starkare. Frågor om identitet, gemenskap och politik är ständigt närvarande i den politiska debatten. Hur kan vi förstå villkoren för att tillhöra det moderna samhället i en tid där nationalstatens betydelse tycks befinna sig under omförhandling? Välkommen att diskutera med oss i vårt filosofiska café med inledning av Tomas Mitander, statsvetare vid Karlstads universitet.

Lyckat filosofiskt café om bildning

Vårens första filosofiska café blev välbesökt och lyckat. Stefan S. Widqvist introducerade och problematiserade bildningsbegreppet samtidigt som han argumenterade för att svensk skola är i skriande behov av att (åter)införa bildning som tydlig del av undervisningen. Efter det diskuterades det bland gästerna i mindre grupper innan vi avslutade med frågestund och reflektion tillsammans. Som vanligt var arrangemanget gratis och hölls i Värmlands museums cafédel där också soppa, bröd och dryck kunde köpas.

Två filosofiska caféer hösten 2013

Vi återupptog denna höst vår tidigare verksamhet med filosofiska caféer:

23 oktober – Ett samtal om politik och det politiska med inledning av Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet;

6 nov –  Ett samtal om religion. Detta leddes av Kristian Niemi, universitetsadjunkt i religionsvetenskap vid Karlstads universitet.

Båda mötena var välbesökta. Samtalen – först i smågrupper och mot slutet i storgrupp – om dagens tema blev livliga och intressanta.  Museicaféets soppa  var välsmakande och god.