boksläpp

Boksläpp

Gunnar Odhner, Det oförstörbara paradiset.

Café Gjuteriet lörd 22 sept kl 14.00. Fri entré

gunnar odhner

Om man undersöker skapelseberättelser, finner man snart att de inte är särskilt trovärdiga. Det gäller Genesis, men kanske också den vetenskapliga berättelsen med Big Bang och evolutionsläran. Vi kan inte redogöra med full visshet för till exempel livets uppkomst, språkets eller människans. Så länge vi inte har gjort det, darrar vår världsbild i sina grundvalar, eftersom den bygger på tanken om början och slut, födelse och död.

Kan vi inte beskriva en början, ligger då inte tanken nära till hands att det inte finns någon? Att liv, språk och människa har ett inslag av ”bortom tiden”? I begynnelsen var ordet, heter det ju också i Johannesevangeliet. Det kan alltså finnas något oförstörbart och oföränderligt hos oss – föreställningen om det har jag kallat ”det oförstörbara paradiset”.

Gunnar Odhner, mångårig bokcafémedlem, pensionerad lärare och journalist, debuterade som författare 1996 med Den tredje möjligheten, en filosofisk text. Han har gett ut fyra diktsamlingar och 2009 sin fösta roman, Wittgensteins rakkniv. Efter två självbiografiska romaner, Barnet som inte kunde ljuga och Rosor i ett sprucket krus ytterligare tre filosofiska böcker, Ingenting är fördolt, Darwins ofullständiga idé och Språklära (Anomali förlag).

 

Rapport om boksläppet av Gunnar Odhners bok

En strålande lördagseftermiddag kom 14 personer till Gjuteriets café samt de två förläggarna från Anomali förlag. Gunnar Odhner inledde det hela med att under 15-20 minuter tala om de tankar som fick honom att skriva denna speciella bok. Det gjorde han bra och sedan blev det ett riktigt bra samtal med frågor och inlägg. En aktiv publik fick Gunnar att med sina inlägg utveckla sina tankar.

NWT hade f ö en artikel om Gunnars bok: http://nwt.se/…/bock…/2017/09/24/gunnar-odhner-summerar-sitt

Gunnar Odhner har sedan 20 år tillbaka i tiden i ett flertal skrifter resonerat om hur vi förstår språket, människan, sanningen och moralen i en strävan att bidra till ett nytänkande kring den kunskapssyn som behärskar det samhälle vi lever i.
VF.SE