Böcker och tidskrifter

Sedan sommaren 2018 säljer vi inte längre några tidskrifter. Men vi har fortfarande  böcker till utlån.  Du finner en uppdaterad lista över dessa under rubriken Låna böcker.