Segregation

Mats Wingborg, Kris i den svenska skolan – varför då och vad kan vi göra?

Om Mats Wingborgs engagerade, klara och forskningsbaserade föreläsning skrev Mats Parner följande på facebook:

”Tidigare idag, 5/4, lyssnade jag med behållning till Mats Wingborg på Café Gjuteriet i Karlstad. Han talade insiktsfullt och engagerat om krisen i den svenska skolan. Av outgrundlig anledning hade bara 17-18 personer infunnit sig. Verkligen synd. Ännu tråkigare var att Jan Björklund inte fanns på plats. Ty om Björklund fått chansen att väga sina egna skolargument mot Mats W:s, så skulle han definitivt ha skrivit ut sig ur Folkpartiet i rödaste rappet och låst in sig för gott på Gjuteriets vind.”

Sven L-O Johansson från VF bevakade mötet och skrev en lång artikel: Skolsegregation bakom kunskapsras – enligt debattör

Krisen i den svenska skolan beror främst på att man gått ifrån principen att den ska vara likvärdig för alla. Det hävdar Nätverket för en likvärdig skola, där utredaren och skribenten Mats Wingborg är en av medlemmarna. På lördagen gästade han Karlstads Bokcafé och Lärarförbundet i Karlstad.

Det har länge varit starkt förankrat bland svenskarna, nästan oavsett politisk uppfattning, att skolan ska vara likadan var man än bor och vad man har för bakgrund, hävdar Mats Wingborg.

(mer…)