Religionskritik

Lena Andersson-mötet 13 nov 2010

RELIGIONENS MYSTISKA ÅTERKOMST OCH DESS KONSEKVENSER
Café Gjuteriet räckte inte till när Lena Andersson lördagen den 13 november besökte Karlstad. De 83 betalande fick flytta en trappa upp till teaterlokalen Järnet. Lena A inledde med att anknyta till föredragets rubrik. Varför har religionens inflytande ökat? 1989 föll muren och med den tron på av människor skapade politiska lösningar. Detta tillsammans med
en ökad invandring av muslimer har gjort att människor i högre grad än tidigare söker sin identitet i en religiös tillhörighet. Postmoderna och postkoloniala idéströmningar har dessutom bidragit till en relativism som utarmat det förnuftsbaserade samtalet.

(mer…)