Filosofi

Rapport om boksläppet av Gunnar Odhners bok

En strålande lördagseftermiddag kom 14 personer till Gjuteriets café samt de två förläggarna från Anomali förlag. Gunnar Odhner inledde det hela med att under 15-20 minuter tala om de tankar som fick honom att skriva denna speciella bok. Det gjorde han bra och sedan blev det ett riktigt bra samtal med frågor och inlägg. En aktiv publik fick Gunnar att med sina inlägg utveckla sina tankar.

NWT hade f ö en artikel om Gunnars bok: http://nwt.se/…/bock…/2017/09/24/gunnar-odhner-summerar-sitt

Gunnar Odhner har sedan 20 år tillbaka i tiden i ett flertal skrifter resonerat om hur vi förstår språket, människan, sanningen och moralen i en strävan att bidra till ett nytänkande kring den kunskapssyn som behärskar det samhälle vi lever i.
VF.SE

Bengt Brülde-mötet 23 okt 2010

Artikel ur Dn 14 juni 2010
Att göra något bra för jorden, djuren och människorna gör inte bara våra liv mer moraliska och mer meningsfulla, utan dessutom lyckligare, menar filosofen Bengt Brülde. Livet går inte ut på att vara lycklig. Han vänder sig mot synen på livet som ett individuellt projekt, vare sig målet är att bli lyckad eller lycklig. Lycka är viktigt, men livet går inte ut på att vara lycklig. Filosofen Bengt Brülde vill få människor att höja blicken över sin närmaste sfär och fråga sig: Vad är det som gör mitt liv meningsfullt?

(mer…)