Afrika

Två insändare i VF hösten 2011

Inför mötet om Västsahara – Afrikas sista koloni skrev Anna Nilsson, Emmaus Stockholm en insändare i VF. Den kan du läsa här. I november hade vi ett välbesökt möte med miljöforskaren Mikael Malmaeus som också skrev en insändare i VF inför sitt besök som handlade om tillväxtsamhället och vad en ekonomi utan tillväxt skulle innebära för Sverige.