aktivism

Elisabet Larberg: Om Andrea Andreen

Välkommen lördagen 7 november kl 15 till Gjuteriets café. Då berättar Elisabet Larberg, mångårig bokcafémedlem, om sin moster Andrea Andreen – radikalpacifisten, fredsaktivisten, läkaren och sexualupplysaren.

elisabeth Larberg2Andrea Andreens osannolika livshistoria innehåller äventyr nog för att vara stoff till en långfilm. Med radikala idéer och en outtröttlig glöd reste hon runt i Europa och till Indien och Kina och utmanade mer än en gång makthavarna. Inte minst när hon ingick i en kommission som 1952 reste till krigets Korea för att undersöka anklagelser om att USA:s armé använt biologiska vapen där. I västländerna och Sverige fick kommissionens rapport skoningslös kritik. Andrea Andreen hängdes ut som kommunist och vänner vände sig ifrån henne, i synnerhet efter det att hon 1953 hade tilldelats Stalins fredspris. I motsats till anklagelserna såg hon sig själv snarare som socialist och radikalpacifist och satte samverkan mellan alla länder och folk för avrustning som sitt mål.

Som diabetesläkare var hon bland de första att införa insulin i behandlingen av patienterna. För att styra behandlingen startade hon i Stockholm ett kliniskt laboratorium som hon kom att vara chef för ända fram till pensioneringen. Nu kommer den första biografin om pionjären och kvinnosakskvinnan Andrea Andreen, skriven av hennes syskonbarn Elisabet Larberg och Magna Andreen Sachs.

– Vi har velat lyfta fram Andrea Andreens liv och gärning för att vi tror att hennes
oförtrutna kamp för en bättre värld är en inspirationskälla för alla och envar som
idag vänder sig mot orättvisor, våld och skövling, säger Elisabet Larberg och Magna
Andreen Sachs.

Medarrangörer: SKV och Fredrika Bremer Förbundet.
Entré: 50 kr (medlem & stud 30 kr)
Boken finns att köpa på mötet eller direkt via http://www.widget.publit.com/andrea-andreen_ 1752 (120 kr)

Lennart Kjörling, Sammanhangen, 23 febr 2013

Det började i Stockholm 1971 – som ensam matematikstuderande i storstaden letade Lennart Kjörling efter forum för sitt engagemang. Han drogs in i ”Ny gemenskap” en fortsättning på det alternativa julfirandet – där Stockholms utslagna fick möjlighet att dels få värme och mat dels uppleva glädjen av gemenskap tillsammans med andra.

Att stå på de utslagnas/fattigas sida har därefter blivit Kjörlings livsuppgift, något som han berättade om på Karlstad bokcaféts möte i februari och som han skriver om i sin senaste bok ”Sammanhangen”, utgiven på värmländska Heidruns förlag 2012.

Det blir en livsresa där Kjörling möter brasilianska musicerande ungdomar i de utsatta slumområdena, husockupanter i USA och Kenya och inte minst lär av de jordlösas rörelse MST i Brasilien.

Det är förskräckliga förhållanden Kjörling beskriver och hela tiden brottas han med frågeställningen om vad som är hans plats och hur han skall kunna göra nytta. Hur förändrar man orättvisa makt och sociala förhållanden? Hans sökande är sympatiskt osentimentalt och förutsättningslöst. Han ifrågasätter vad det hjälper att vara västerländsk volontär – att skänka pengar då han ser att pengar ofta korrumperar samtidigt som han ser hur hjälpen gör nytta inte minst i individuella fall. Han ser hur olika biståndsinsatser och så kallade NGO:s ömsom gör nytta, ömsom byråkratiserar hjälpen och biståndet och ger upphov till maktkoncentration och korruption.

(mer…)