Malin Rönnholm, Andreas Öjehag – Trängd demokrati. Om politikens vardag och om att vara människa

Tisdag 23 maj kl 18.30, Café Gjuteriet
Entré: 80 kr (medlemmar i Karlstad Bokcafé: 50 kr)

I skuggan av de mer uppenbara hoten mot demokratin pågår en annan process. Under de senaste trettio åren har styrningen av offentlig politik i Sverige genomgått genomgripande förändringar som successivt förvandlat politik till marknad. Köp- och säljsystem, resultatenheter, konkurrensutsättning och upphandling har gett politiken nya logiker, där politiska intressemotsättningar ersätts av marknadens rätta svar. Denna förändring undergräver demokratin som livsform. Trängd demokrati belyser den nyliberala styrningens destruktiva konsekvenser för demokratin

Malin Rönnholm och Andreas Öjehag är statsvetare på Karlstad universitet och medverkar i boken ”Trängd demokrati” från Gidlunds förlag.

Torsten Rönnerstrand: Elena Ferrante – mellan myt och verklighet

Fredag 12 maj kl 17 på Bibliotekshusets café (OBS tid och plats)
Entré: 80 kr (medlemmar: 50 kr
)

Verkligheten och myten utgör två poler eller två dimensioner i Elena Ferrantes författarskap. Hennes romaner kan läsas som en serie initierade krönikor om det moderna Italiens historia, men i personskildringen finns också en dimension som vetter åt det mytiska. Liksom i James Joyces Ulysses kan berättelsens huvudpersoner ses som sentida motsvarigheter till några av centrealgestalerna i den grekisk-romerska mytologin.


Torsten Rönnerstrand är historiker, samhällsvetare, och docent i litteraturvetenskap. Efter 40 år på fyra universitet arbetar han nu som författare, föreläsare, frilansjournalist och lärare på Sankta Elisabets Folkhögskola i Göteborg.

Stefan Widqvist: Karlstads framtid? En kritisk blick.

Lördag 22 april kl 14, Café Gjuteriet. Entré 80 kr (medlemmar 50 kr)

Stefan W Widqvist riktar en kritisk blick på Karlstad kommuns översiktsplan 2050 och problematiserar det tillväxtfokus som präglar kommunledningens tankar om att Karlstad skall växa sig allt större.

Vilka konsekvenser får det allt ivrigare byggandet och förtätningen av Karlstads centrala delar och vad händer med stadens närliggande natur?

Åsa Moberg: Gå inte i kärnkraftsfällan

Arrangemang: Värmland mot kärnkraft ( samarbete med Karlstad Bokcafé)

Linda Hedenljung – Faktura bluff. Om politisk korruption och bluffakturor kring Östersunds FK

Torsdag 30 mars kl 19.00, Café Gjuteriet

Entré 80 kr (medlemmar 50 kr)

När Östersunds FK gör två mål mot Arsenal på bortaplan den 22 februari står laget, liksom staden, på toppen. Daniel Kindberg blir ”Mr Östersund”. Men allt fler undrar: Var kommer egentligen lagets pengar ifrån? När Linda Hedenljung, reporter på Östersunds-Posten, börja nysta träder en väv av politisk korruption och bluffakturor fram.

Linda har fått en rad priser för sitt arbete, bl a Årets sportjournalist 2019, Per Wendel-priset, Publicistklubbens stora pris 2020

Peter Alestig – Världen som väntar: vårt liv i klimatförändringarnas Sverige

Tisdag 21 mars kl 1900 på Arenan. Entré: 80 kr (medlemmar 50 kr)

Peter Alestig är klimatredaktör på Dagen Nyheter. I sin bok beskriver han hur klimatförändringarna kommer att påverka oss under de närmaste årtiondena. Hans perspektiv är samhällsinriktat och han visar hur kommande väderförändringar slår mot både hälsa och ekonomi. Han konstaterar att det inte är en enkel resa som vi har framför oss, även i Sverige kommer bränder och översvämningar att öka, men den är hanterbar om vi gör adekvata förberedelser. Därför är det viktigt att både myndigheter och allmänhet inser riskerna. Detta gör Alestigs bok mycket angelägen.

”Styrkan med ”Världen som väntar” är att Alestig inte bara visar vad vi har framför oss utan också lyckas sätta fingret på hur det kommer sig att vi är så oförberedda på vad som komma skall.” / Anders Hellberg i Dagens Nyheter

Samarrangemang med Fridays For Future, Naturskyddsföreningen och Klimatstudenterna

Bokcaféts årsmöte!

onsdag 29 mars kl 18 har bokcafét årsmöte på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1 i Obrända biblioteket innanför caféet

Efter mer än 40 år behöver bokcafét nya krafter för att kunna fortsätta spela en roll genom ett bra utbud av program. Välkommen till årsmötet!.

Rigmor Lindelöf ställer några uppfordrande frågor inför årsmötet:

Frågan om den ideologiska plattformen tycks mig allt mera central. Genom alla år har
vänsterperspektivet som jag ser det varit själva drivkraften för verksamheten. Det har varit så

fundamentalt att det aldrig har diskuterats. Vi är här för att vi vill bidra till att föra vårt
samhälle i en riktning som vi tror är den rätta. Detta har gett arbetet en mening som jag inte
tror skall underskattas och som kanske är hela anledningen till att föreningen levt vidare i alla
år.
Kan vi idag hitta en plattform som engagerar människor som ser hotet från odemokratiska och
rasistiska krafter? Som vill driva Karlstad Bokcafé som ett led i arbetet med att stärka
demokratin i en tid då antiintellektuella krafter breder ut sig på nätet.
Eller är målsättningen med Bokcafét enbart att bidra till ett mer blomstrande kulturliv i
Karlstad?
Svaret på denna fråga är som jag ser det avgörande och borde tas upp på årsmötet. Det
bekymrar mig att vi inte har varit tydligare inför medlemmarna i kallelsen. Kan vi nå ut med
detta digitalt?

Välkommen med synpunkter till andreas.ojehag@gmail.com eller/och kom till årsmötet!

Amat Levin – Svart historia

Tisdag 14 mars kl 19.10, Arenan (biljetter köps i lånedisken)

Amat Levin utsågs i februari till Årets allmänbildare för sitt projekt ”Svart historia”. Boken var i höstas nominerad till Augustpriset.
– ”Kunskapen om afrikanskt historia eller svart historia var ju länge någonting man underskattade, även i den akademiska världen. Alltså att man ansåg att det inte fanns så mycket historia om Afrika eller svarta människor som var värd att lära ut. Den synen vill jag bidra till att ändra på” (SVT Kultur)