Hösten 2016

Höstens program börjar ta form. I korthet ser det ut så här:

Vi startar med ett filosofiskt café 21 september på museicaféet. Kristian Petrov, docent i idéhistoria, inleder ett samtal om  Online-samhällets nattsida.

I oktober blir det inte mindre än fyra arrangemang. Lite tätt kanske, men intressant!
Tisd 11 oktober: Kerstin Alnebratt, Feminism som byråkrati (lokal ännu inte klar)
Lörd 15 oktober: Cecilia Åse, Monarkins makt (Gjuteriet 1 tr upp)
Onsd 19 oktober: Mattias Gardell, Raskrigaren ( Arenan)
Lörd 29 oktober: Moa Tunström, Den goda staden (Gjuteriets café)

Vi hoppas få klart med ytterligare ett filosofiskt café någon gång senare på hösten. I mitten av september skickar vi ut vår höstbulletin och lägger upp fylligare information på denna sida.

Öppna föreläsningar om Europas framtid

OBS, FÖRELÄSNINGEN TISDAGEN 17/5 HAR TYVÄRR MÅST STÄLLAS IN!!

 

Karlstads universitet ger under våren kursen ”Europas framtid” och den är del av universitetets så kallade ”bildat”-koncept. Du kan registrera dig och och göra tenta för att få 7,5 hp, men det är också så att kursens föreläsningar är öppna för de som är intresserade av att bara komma och lyssna vid några specifika tillfällen. Vid varje tillfälle föreläser särskilt inbjudna forskare och experter om olika teman kopplade till ”Europas framtid” i bred mening. Kursen har pågått sedan i april, men jag tar chansen och postar upp informationen om det som kvarstår här i alla fall. Är det något som verkar intressant så är ni varmt välkomna! Sprid också gärna informationen till andra vänner.

Ni kan läsa mer om kursen här: Europas framtid

Var? Värmlands Museum (hörsalen)

När? Tisdagkvällar 18-21

Kvarvarande föreläsningar:
17/5 – P.O Hansen, Professor vid REMESO, Linköpings universitet: Eurafrika – EU:s koloniala rötter ( DENNA FÖRELÄSNING HAR TYVÄRR MÅST STÄLLAS IN!)

24/5 – Seminarietillfälle för de som gör tenta och vill ta poäng

31/5 – Rickard Bengtsson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet: EU:s roll och inflytande i den framväxande globala ordningen

7/6 – Carl Schlyter, tidigare Europaparlamentariker

Som sagt var, varmt välkomna ifall ni tycker något verkar intressant.

Andreas Öjehag, ordförande Karlstad bokkafé och ansvarig lärare för kursen ”Europas framtid”.

Vårens första arrangemang – ett filosofiskt café

OBS! HAR TYVÄRR MÅST INSTÄLLAS PÅ GRUND AV SJUKDOM

Filosofiskt café onsdag 24 febr kl 18.30 – 20 på museicafét
Acceleration, modernitet och identitet med inledning av univ.lektor Anna-Lena Haraldsson.

 

annalenaVi lever i en värld av snabba samhälleliga och teknologiska förändringar som påverkar både individuella och samhälleliga förhållanden. Alltmer ska hinnas med på allt kortare tid, samtidigt som kunskaper och erfarenheter allt snabbare blir passé. Det gäller att ständigt vara uppdaterad, uppkopplad och flexibel för att inte hamna på efterkälken. Hur kan man som privatperson, professionell eller politiker förhålla sig till en alltmer osäker och oförutsägbar värld som förändras i en allt snabbare takt och som innebär att själva villkoren för politiken och identitetsbildningen kan betraktas som tillfälliga?

Den tyske sociologen Hartmut Rosa undrar om det överhuvudtaget går att skapa ett gott liv och ett gott samhälle underkastat accelerationens totaliserande kraft? Anna-Lena Haraldsson, universitetslektor i sociologi vid Karlstads universitet introducerar vårens första filosofiska café med ett tema som är ytterst aktuellt för alla oss som lever i “moderniteten”. Det hela tar avstamp i texter av den tyske sociologen Hartmut Rosa vilka varit mycket omdiskuterade i akademiska kretsar de senaste åren. Några centrala sådana kom i svensk översättning 2013: Hartmut Rosa, Acceleration, modernitet och identitet. Tre essäer. Daidalos 2013

Fri entré. Vegetarisk soppa & bröd (80 kr) från kl 18