Årsmöte

Bokcafét har haft årsmöte och förstärkt med Sven-Ove Svensson som ny styrelseledamot. Nej, det kom inte så mycket folk till årsmötet…
Årsmötesprotokollet finns under fliken Dokument.

Lennart Wettmarks foto.

 

………………………………………………………………………………………………………….

Årsmöte onsdag 14 mars kl 18.00 på Gjuteriet (Obrända biblioteket).
Verksamhetsberättelsen finns under fliken Dokument.

Välkommen att diskutera Bokcaféets verksamhet.

Går mångkultur och tillit ihop?

Vi lägger ibland in arrangemang som inte är våra egna men som vi tror kan uppskattas av besökarna på denna sida. Detta är ett sådant,  anordnat under kyrkans Livet värt att leva-dagar:
När: Fredag 16 mars 18.00
Var: Arenan, bibliotekshuset, Karlstad

SVERIGE ÄR ETT SAMHÄLLE med hög social tillit och starkt förtroende för gemensamma institutioner. Här finns också en kultur vars värderingar och lagar skiljer sig från andra länder vad gäller synen på till exempel jämställdhet och barns rättigheter.
Hur påverkas den sociala sammanhållningen när många människor som bär med sig andra traditioner och värderingar kommer till Sverige? Kan kulturell mångfald samexistera med den svenska tilliten?
• Föreläsning med historieprofessor Lars Trägårdh.
• Panelsamtal kring hur samverkan mellan trossamfund och offentliga organisationer kan bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle.
• Örjan Wallin vid myndigheten för stöd till trossamfund om hur man kan stärka tilliten.

 

 

Vårens första bokcaféprogram

Filosofiskt café
Onsdag 28 februari: Yoga – från död till levande tradition
Yoga framställs ofta som en uråldrig tradition som sträcker sig 5000 år bakåt i tiden. Under kvällen problematiserar religionshistoriker Katarina Plank detta påstående och diskuterar hur influenser från både öst och väst medverkat till att skapa en populär kroppslig praktik.

Var? Caféet på Värmlands museum (längst in)
När? Två onsdagar i vår kl 18 -20
Hur? Man kan inleda med att äta soppa och bröd (80 kr) Bokcaféet står som garant för att ett visst antal soppor äts… Betalas i caféets kassa.
Och det är fri entré!

Lennart Wettmarks foto.


Våren 2018

Snart är vårens program helt klart och då kommer det mera information. Klart än så länge är följande tre författare:

24 mars på Gjuteriets café, Rebecka Bohlin: Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier:
Rebecka mindre

17 april på Arenan, Elisabeth Åsbrink: 1947:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5 maj på Gjuteriets café, Victoria Rixer: Kriget, pappa:Rixer foto mindre

 

 

Om skräpytor, stad och land

Årets sista filosofiska café

Samtal med inledning kl 18. Fri entré.
Onsdag 6 december: Skräpytor, stad och land.
Lokal: Sinnet (obs!) på Värmlands museum
Inledare: Andreas Öjehag

I svensk politik, kultur och media finns idag en mycket stark föreställning om att staden är en sorts naturlig livsmiljö för människor och att det är där vi bäst bygger goda samhällen och liv. Urbanisering och globalisering verkar i de flesta politiska program och strategidokument vara nästintill naturkrafter och framstår som icke-politiska fenomen som vi bara har att finna oss vid. Men när innovation och kreativitet ska flöda i de urbana rummen växer en baksida fram. I de så kallade skogslänen, i det norrländska inlandet, i bruksorterna eller kort och gott på landsbygden finns inte mycket kvar av den politik som tidigare siktade på att hela Sverige ska leva. Istället höjs röster för att vi måste låta landsbygden dö ut. Den är ändå bara en skräpyta. En plats som inte generar tillväxt.
Vi diskuterar i det här filosofiska caféet frågor om stad, land och framtid.

Andreas Öjehag Pettersson är ordförande i Karlstad bokcafé och forskare med många års studier av svensk utvecklingspolitik bakom sig.

Vegetarisk soppa & bröd från kl 17.30 (80 kr). (Ät gärna den! Bokcafét är ekonomisk garant för 20 portioner. Det är vår hyra…)
image

Ett samtal om ras och vithet

Tobias Hübinette inleder ett filosofiskt café kring ras och vithet med en historisk tillbakablick.
Sverige och Skandinavien var en gång det vitaste landet – per definition. Och Sverige blev sen det mest antirasistiska och mångkulturella landet – i ideologin. Sen gick samtalet vidare i grupper…

Lennart Wettmarks foto.

Filosofiskt café

Onsdag 8 november kl 18-20: Ett samtal om ras och vithet
Plats: Museicaféets inre del
Fri entré
Möjlighet att äta vegetarisk soppa från kl 17.30 (80 kr)

Inledare: Tobias Hübinette

Att ras nog är den mest kontroversiella och laddade nutidssvenska glosan är bekant för alla och envar som har svenska som förstaspråk. Sverige är vidare den första statsbildningen i världen som officiellt har avskaffat rasbegreppet och de allra flesta svenskspråkiga har idag ersatt ordet ras med termerna etnicitet eller kultur. Samtidigt finns det forskare som studerar ras i relation till dagens Sverige och det finns också ett svenskt forskarnätverk för forskare som ägnar sig åt frågor som rör ras och vithet.

Tobias Hübinette är universitetslektor och forskare vid Karlstads universitet och undervisar i interkulturella studier. Han har grundat och leder det nationella forskarnätverket för svensk kritisk ras- och vithetsforskning och är även redaktör för boken ”Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag” (Studentlitteratur 2017).

Lennart Wettmarks foto.

Röster om mötet om romernas situation

”25 personer lyssnade intresserat och deltog i samtalen på Cafe’t idag. Gina och Erika var verkligen bra, vi gick nog hem alla med tankar och funderingar om läget i vår värld” CG

”Ja det var ett bra möte och jag tycker att du CG skötte dig utmärkt – väl förberedd och lagom med inlägg/frågor. Dessutom fick jag vatten på min kvarn att det faktiskt har betydelse att lägga något i tiggarkopparna – det utesluter ju inte att man kan stödja olika organisationer men för individer har det uppenbarligen avgörande betydelse.
Glömde fråga Gina om hur detta att man numera sällan har kontanter har fått för konsekvenser för tiggarna. Skall så småningom läsa boken men det finns några andra böcker som har förtur. Ett tiggeriförbud är höjden av cynism” Cajö