Boksläpp! Gunnar Odhner, Språklära – en förklaring av medvetandets och språkets funktion

Gjuteriets café lördag 14 oktober kl 14
Fri entré
Boken kan köpas för 50 kr

“Varför har det, historiskt sett, inte gått särskilt bra för mänskligheten? Jag tror det beror på, som Wittgenstein sade, ”förhäxningen av förnuftet genom språket”. Man kan enkelt säga att människor vane- och slentrianmässigt tror för mycket om sitt förnuft. Varför?
Jag tror det beror på att vi förbiser att språket är en del av skapandet av oss själva, vilket betyder att vi används av språket när vi använder det. Vi är alltså inte uppkomna, skapade, utan är närvarande vid vår egen födelse. Att tro att vi fritt kan använda språket är en del av förhäxningen. Detta betyder i sin tur att vi inte bara har ett språk – vi är det också.
Darwin hade alltså delvis fel, när han trodde vi var ”produkter av evolutionen”. Produkter är vi kanske, men då också av oss själva. I vilket fall som helst måste vi bli mer kritiska mot vårt vetande, på det klara med att ingen människa kommer att kunna säga ”det är sanningen”. Därmed inte sagt att det inte finns en sanning.”

Gunnar Odhner, pensionerad lärare och journalist samt mångårig medlem i Karlstad bokcafé, debuterade som författare 1996 med Den tredje möjligheten, en filosofisk text. Han har gett ut fyra diktsamlingar och 2009 sin fösta roman, Wittgensteins rakkniv. Efter två självbiografiska romaner, Barnet som inte kunde ljuga och Rosor i ett sprucket krus, har han publicerat ytterligare två filosofiska böcker, Ingenting är fördolt och Darwins ofullständiga idé (Anomali förlag). Den senare boken är utgiven på engelska i USA av Vernon Press.

Annonser

Rapport från författarkvällen med Johannes Anyuru

”Så var författarkvällen med Johannes A över. Det blev en, tycker jag, väldigt bra kväll…Omkring 80 personer kom så det såg rätt bra ut i salongen…Johannes klarade den egna presentationen på ett utmärkt sätt så vi lärde känna honom både som person och som författare. Boken är såväl skrämmande, fascinerande som tänkvärd så den rekommenderas varmt för er som ännu inte läst den.” Carlgöran Holm rapporterar till bokcaféstyrelsen.

Höstens första arrangemang

Lördag 7 oktober kl 14 på Gjuteriets café: Erik Sandberg om sin bok Jakten på den försvunna skatten – så blev Sverige ett skatteparadis för de rika.
Entré: 50 kr;  medlem/stud 30 kr

Sverige har gått från ett starkt utjämnande skattesystem till att bli något av ett skatteparadis för de rika. Varför tog vi bort skatterna på förmögenheter, fastigheter och arv samtidigt som vi behöll ett av världens högsta skattetryck på vanliga löntagare? Och vad händer med välfärden och demokratin när de som har mest betalar allt mindre? Journalisten Erik Sandberg, författare till Jakten på den försvunna skatten, berättar om skattepolitikens betydelse för de växande klyftorna.

”Men hur kunde den rikaste procenten få med sig politikerna på en sådan revolution?   En intressant fråga och jag hittar delar av svaret i Erik Sandbergs nya bok ”Jakten på den försvunna skatten” (Ordfront) – ett slags svensk tillämpning av Thomas Pikettys forskning om balansen mellan inkomst, skatt och förmögenhet.   Under fyra decenniers utnötningspropaganda för att chocksänka skatterna på ägande och bolagsvinster är det framför allt två mytiska monster näringslivets lobbyister viftat med som skrämselargument. Sandberg punkterar dem båda.   Det ena är den etablerade, lite skämmiga bilden av det S-märkta Sverige som högskattetyrannins land framför andra. Och visst, arvs- och marginalskatterna var höga på 1960-talet – men inte alls bara här. De var faktiskt ännu högre i både Storbritannien och USA, och båda har arvsskatten kvar än i dag.   Den andra är globaliseringen. Och jodå, dess effekter är högst reella, men Sandberg visar övertygande att hoten om att allt kapital skulle rusa från Sverige om inte skattetrycket försvann har varit rejält överdrivna.” (Lars Linder DN)

Inför hösten 2017

Snart är höstens program spikat. Oktober är fullbokad. Så här kommer det att se ut:

7 oktober Gjuteriets café: Erik Sandberg om sin bok  Jakten på den försvunna skatten – så blev Sverige ett skatteparadis för de rika
10 oktober Arenan: Johannes Anyuru, De kommer att drunkna i sina mödrars tårar
14 oktober Gjuteriets café, boksläpp: Gunnar Odhner, Språklära – en förklaring om medvetandets och språkets funktion  (Pris 50 kr)
17 oktober Arenan: Per Svensson, Frihet, jämlikhet och reformation ( om Luther)
21 oktober Gjuteriets café: Erika Oldberg, Jag är Gina – en berättelse om överlevnad och skam i Europa (romernas situation)
8 november Museets inre cafélokal: Filosofiskt café – Ett samtal om ras och vithet. Inledare: Tobias Hübinette

Vi planerar för ytterligare ett filosofiskt café på temat Skräpytor, stad och land – delar av Sverige ska leva
I god tid före första arrangemanget skickar vi ut bulletin och affisch med fylligare information till våra medlemmar. Bulletinen lägger vi samtidigt ut på hemsidan.

 

Om Therese Uddenfeldt-mötet i VF

Den här våren har media upptäckt flera av våra arrangemang. Senast lördagens ”samtal om olja” på Gjuteriets café.

När människan upptäckte att olja – som egentligen är koncentrerat solljus – kan användas som drivmedel och till andra produkter gick startskottet till det moderna samhället. Men vad händer när oljan blir så dyr att den går ur världsekonomin?
VF.SE

Öppen föreläsning 8/5 kl 18.00 om nedmontering av Demokratin i Östeuropa

Karlstad bokcafé vill passa på att uppmärksamma alla våra medlemmar och andra intresserade på en öppen föreläsning som kommer att hållas på Karlstads universitet av statsvetaren Sara Svensson. Den handlar om ett viktigt och aktuellt ämne som förtjänar att synas mer i västvärlden och Sverige, nämligen Ungerns väg mot ett allt mindre demokratiskt samhälle.

Ni är alla varmt välkomna, och sprid gärna ordet till vänner och bekanta. Mer information finner du nedan:

Titel: Östeuropa i fokus: Nedmonteringen av Ungerns demokrati och hur andra länder följer efter

Föreläsare: Sara Svensson, statsvetare vid Central European University i Budapest

Tid och plats: Måndag 8 maj, 18.00 Fryxellsalen, Karlstads universitet

Ungern nämns allt oftare i svenska nyheter i negativa sammanhang, oftast på grund av det många anser är en negativ utveckling för landets demokrati. Landets premiärminister Viktor Orbán har offentligt sagt att han vill bygga en ”illiberal stat”, och har haft en hel del framgångar med att sälja sina politiska idéer till grannländerna. Men vad är det egentligen han vill och vad är det för förändringar som Ungern sett under hans sju år vid makten? Varför har EU så sällan kunnat göra något mot lagar och förvaltning som många anser urholkar demokratin? Och varför är det så många som fortfarande stödjer honom och hans parti Fidesz? I föreläsningen besvarar statsvetaren Sara Svensson dessa frågor från ett inifrånperspektiv. Hon har bott länge i Ungern och verkar dessutom vid ett universitet som blivit måltavla för en smutskastningskampanj och som nu utgör centrum för en konflikt om den akademiska frihetens och demokratins framtid i Ungern.

Sara Svensson forskar och undervisar vid Central European i Budapest. Hon disputerade 2013 med en avhandling om gränsregioner i Europa och har deltagit i flera eurpeiska samarbetsprojekt inom olika områden. Under 2016 och 2017 undersöker hon solidaritetsuttryck inom det ungerska civilsamhället för det EU-finansierade forskningsprojektet ”SOLIDUS – Solidarity in European Societies”. Hon föreläser inom kurser om bland annat policyprocesser, internationella policypraktiker, europeisk integrering och kvalitativ metod. I Sverige har Sara Svensson undervisat på Högskolan i Halmstad, Karlstads Universitet, Högskolan Väst och Örebro Universitet. Hon har vid ett stort antal tillfällen medverkat i Sveriges Radio och andra medier med analyser gällande Ungerns politiska utveckling.

En nyligen författat debattartikel av Sara rörande det aktuella temat finns att läsa här:

http://www.dn.se/kultur-noje/sara-svensson-en-attack-pa-akademisk-frihet-i-ungern/

 

Lyckad kväll om Samerna på arenan

Stefan S Widqvist, idéhistoriker, föreläste om den svenska samepolitiken och dess historiska bakgrund. Direkt efter det visade arenan filmen Sameblod och för de som lyssnade på Stefan blev föreläsningen en sorts introduktion till filmen. Kvällen blev lyckad såväl innehållsmässigt som publikmässigt. Ungefär 100 personer kom på föreläsningen och när filmen rullade igång var det fullsatt i lokalen.

Bilder från kvällen kommer snart.