Malin Rönnholm, Andreas Öjehag – Trängd demokrati. Om politikens vardag och om att vara människa

Tisdag 23 maj kl 18.30, Café Gjuteriet
Entré: 80 kr (medlemmar i Karlstad Bokcafé: 50 kr)

I skuggan av de mer uppenbara hoten mot demokratin pågår en annan process. Under de senaste trettio åren har styrningen av offentlig politik i Sverige genomgått genomgripande förändringar som successivt förvandlat politik till marknad. Köp- och säljsystem, resultatenheter, konkurrensutsättning och upphandling har gett politiken nya logiker, där politiska intressemotsättningar ersätts av marknadens rätta svar. Denna förändring undergräver demokratin som livsform. Trängd demokrati belyser den nyliberala styrningens destruktiva konsekvenser för demokratin

Malin Rönnholm och Andreas Öjehag är statsvetare på Karlstad universitet och medverkar i boken ”Trängd demokrati” från Gidlunds förlag.