Torsten Rönnerstrand: Elena Ferrante – mellan myt och verklighet

Fredag 12 maj kl 17 på Bibliotekshusets café (OBS tid och plats)
Entré: 80 kr (medlemmar: 50 kr
)

Verkligheten och myten utgör två poler eller två dimensioner i Elena Ferrantes författarskap. Hennes romaner kan läsas som en serie initierade krönikor om det moderna Italiens historia, men i personskildringen finns också en dimension som vetter åt det mytiska. Liksom i James Joyces Ulysses kan berättelsens huvudpersoner ses som sentida motsvarigheter till några av centrealgestalerna i den grekisk-romerska mytologin.


Torsten Rönnerstrand är historiker, samhällsvetare, och docent i litteraturvetenskap. Efter 40 år på fyra universitet arbetar han nu som författare, föreläsare, frilansjournalist och lärare på Sankta Elisabets Folkhögskola i Göteborg.