Stefan Widqvist: Karlstads framtid? En kritisk blick.

Lördag 22 april kl 14, Café Gjuteriet. Entré 80 kr (medlemmar 50 kr)

Stefan W Widqvist riktar en kritisk blick på Karlstad kommuns översiktsplan 2050 och problematiserar det tillväxtfokus som präglar kommunledningens tankar om att Karlstad skall växa sig allt större.

Vilka konsekvenser får det allt ivrigare byggandet och förtätningen av Karlstads centrala delar och vad händer med stadens närliggande natur?

Åsa Moberg: Gå inte i kärnkraftsfällan

Arrangemang: Värmland mot kärnkraft ( samarbete med Karlstad Bokcafé)