Alla arrangemang sedan 1981

1981 – 1989:
Bo Gustafsson
: I övermorgon socialism • Sven-Ove Svensson: Leendet i vedlådan • Birgitta Elvås: Inför riksdagens beslut i försvarsfrågan. Filmen Krigsspel • Danskväll med Aston Reymers Rivaler och Blues-Annika Donald Broady: Den dolda läroplanen • Afghanistan Anders Fänge, Sven Lindqvist • Sven Grassman: Krisen i Sverige • Sven-Erik Liedman: Om nyliberalism och marxismens kris • Anders Ehnmark: Machiavelli som läromästare för demokrater • Ulf Lindberg: Kommersialism och ungdomskultur. Leave us kids alone • Rolf Ståhl: Arbetslöshet och ungdom • Jan KarlssonUlla Lindkvist: Arbete och datorer • Jan Hammarlund: Tvärs över gården • Tomas Michélsen: Framtidens jordbruk – Framtidens mat. Diskussion med Birger Isaksson, LRF • Henry Cöster, Åke Löfgren: Kristendom och socialism • 1950-talet: Leif Jansson: Unga rebeller i Enköping. Filmen RAGGARE. 50-talsdisco med The Blazers • Göte Fax, Alf Höglund: RNS — Verdandi. Kamp mot droger – men hur? • Elisabeth Helms: Asturias, Marquez, Llosa m.fl. Om Latinamerikansk skönlitteratur •Tommy Edström • Christer Blomgren, Lars Andersson: Bikungskupan •Kulturtumult med RALLAROS. Bengt Berg, Per Helge, Tomas Nydahl, Rolf Knutsson, Gunnar Ehne, Ingrid Leander med spelmän, Gränslösa kapell •Åke Löfgren: Geijer och de radikala klassikerna • Birgitta Jarup: Sexualitet—Samlevnad—Samhälle • Jörgen Lenz, Hans Lödén: Varför finns det inga morötter på fackföreningsfanorna? • Sven Lindqvist: Gräv där du står •Ingvar Gustavsson: Organisk-biologisk odling • Erik Bengtsson, Mats Parner: Löpning—är det kultur? • Greta Rönneberg: Arbetstidsförkortning—fantasi eller verklighet? • Ulla Rhedin: Barnet och bilderboken • Elin Classon, Mahmut Baksi: Kurdistan—det glömda landet • Sven Grassman, Klas Eklund, Johan Lönnroth: Ekonomiskt seminarium • Erik Johansson: Arbetarlitteraturdag • Per Lysander: Barn och ungdomsteater—en viktig kulturyttring • CH Hermansson, Jan Lindhagen: Socialism på svenska •Per Kågesson: Den fjärde valsedeln • Alf Höglund och Lennart Pettersson: Frihet i Karlstad!?Utfrågare: Gary Bergqvist (NWT) och Rolf Alsing (VF)  • Jan Lindhagen: Strindberg och tidens politiska idéer • Bengt Wadensjö: Jag tror på folkkyrkan • Eva Moberg: Krigets rötter • Lasse Svanberg: Bekvämlighetens triumf • Olof Zachrisson: Afrikansk litteratur • Eva-Lis Bjurman: Barn I Sverige—förr och nu • Hans Arvidsson: Vart går Kina? • Arne Ruth, Ingemar Karlsson: Tema fascism • Per Bjurvald: Statsskulden-orsaker och politiska konsekvenser • Filmen Illustrerat samtal med Lars Kristiansson •Tomas Tranströmer: Diktläsning • Varis Bokalders: Vi klarar vår energi utan kärnkraft och kol! • Anders Carlberg: Rockens roll. Om Fryshuset, antivåldsrörelsen, Gjuteriet… • CH Hermansson: Sverige i imperialismens nät • Ritva Jacobsson: Nicaragua. En revolution i försoningens tecken •Anders Björbohle, Kristina Brandelius, Gun Parttanen: Vänstervind från Hammarö • Aino Trosell: Brandfacklor • Nancy Westman: Vad vill Aftonbladet? Samtal med Rolf Alsing • Kristian Tilander: Kontroll eller frigörelsestrategier inom vården? • Gunnar Fredriksson: Konservativa idéer. Om pessimismens politiska filosofi • Agneta Åberg: Det nödvändiga fredsarbetet • Harry Järv: Utopisterna. Frihets- och regleringsdrömmare •Marie-Louise Ramnefalk: Flärd, lidelse, njutning. Pigromaner, dampornografi: Vad säger oss den kvinnliga populärlitteraturen? • Filmen om Moa • Ebba Witt-Brattström: Möte med Moa • Bunny Ragnerstam: Arbetare i rörelse – före arbetarrörelsen • Dennis Töllborg: Personalkontroll, åsiktsregistrering • Evert Ljusberg möter Bengt Berg: Sånger om kärlek •Ingvar Bratt, Henrik Westander: Bofors – en personlig och politisk affär •Göran Palm: Fosterlandet i bitar • Erik Goland: En gång i Värmland • Gabi Gleichmann: Ungrarna i Transsylvanien • Torgny Karnstedt, Barbro Merimaa: Arbetare finns dom? • Ulla Wikander: 100 år av kvinnlig underordning i arbetslivet • Eva Thomasson: Leksak—lärsak • Christer Themptander: I tid och otid • •Eva-Karin Josefsson: Arbetande kvinnor i litteraturen • Ronny Svensson: Har Värmland någon chans i Europa? • Nils Uddenberg: Från öde till ansvar – om den nya biologin och mänskliga beslut • Claes Thor: Drömmen om Centraleuropa

1990-1999:
Ulla Ressner: Vad hindrar kvinnor att känna arbetslust? •Åke Löfgren: Mystik och revolution • Mats Dahlberg, Sven-Ove Svensson, Cecilia af Jochnick, Sven-Olof Andersson: Plats för kulturen •Lars-Åke Augustsson: Har arbetarlitteraturen en framtid? • Helene Lööw: Hakkorset och Wasakärven • Birgitta Rang: Finns det plats för kvinnorna i EG? • Emin Tengström: Bilismen i kris • Bernard Durel: Zen och ekosofi •Gunilla Wettergren: Offentliga sektorns kris • Lasse Berg: Vart tog tredje världen vägen? • Ana L Valdés: Latinamerikas koloniala arv • Bertil Fridén: På tröskeln till marknaden • Amanda Peralta: Våldet som politiskt redskap • Henry Cöster: Vem behöver etik? •Hans Mathlein: Kan en liberal vara demokrat? • Mats Dahlberg: Författarmöten. Dürrenmatt, Brodsky och Zagajewskij • Värmlandstryck på Creole. Krister Gustavsson, Stig Göran Gustafsson, Bengt Berg, Sven-Ove Svensson, Kerstin Högstrand Nilsson, Runa Sundh • Kenneth Hermele: Tillväxt är stöld! • Torbjörn Tännsjö: Vad är demokrati? • Marina Stagh: Kvinnobilden i modern arabisk litteratur • Mona Sandqvist: Alkemin i konst och litteratur • Joachim Israel: Det autentiska mötet • Gordana Logar: Journalism and nationalism • Bengt Nerman: Frågan om människovärdet •Poesi och berättarkonst på Creole. Jan Erik Vold, Bengt Berg, Kerstin Högstrand Nilsson • Margareta Norlin: Adjö medborgare! • Ingrid Carlgren: Vart är den svenska skolan på väg? • Boudewijn Wegerif: Walking from North to South with the necessary vision for an economy based on love and trust – not debt • Göran Palm: En omodern betraktelse • Göran Greider: Du sköna nya värld • Per Holmberg: Den sociala orättvisan – vad kan och bör staten göra? • Björn Granath spelar Dario Fo • Werner Aspenström på Creole • Majgull Axelsson: Avgrunder • Anders Ehnmark: Från befrielse till frihet • Livet sin egen satir: Sven-Ove Svensson, Britt Edwall • Radikalt idag? Generationssamtal • Karl-Erik Lagerlöf: Är svensk demokrati hotad? •  Lars Andersson och Mats Dahlberg: Platsens ande: Om Tage Aurell • Poesi på muséet: Marie Lundquist, Bengt Berg m fl • Jan Hjärpe: Politisk islam i en värld av förändring • Mats Dahlqvist: Att vara vänster idag • Forskaren, kommunalråden och välfärden: Bengt Starrin, Alf Johansson, Anders Knape • Nina Björk: Att vara kvinna är att gå på maskerad •Yttrandefrihet och lojalitet i offentliga sektorn – exemplet skolan: Anders Svensson, Lennart Jansson, Lars Wallin, Sten Blomberg • Henning Mankell : En fot i den afrikanska sanden och en i den skånska leran • Lars Ilshammar: IT-samhället och den fartblinda demokratin • Poesi på Cinema: Bengt Berg, Pamela Jaskoviak • Maria-Pia Boëthius: Några som inte älskar oss håller på att förändra vårt land • Björn Elmbrant: Dom däruppe — dom därnere • Cecilia von Feilitzen: Barn, ungdomar och mediavåld. Vad säger forskningen? • Olav Hammer: New Age – Folktro i vår tid • Bernt Stenberg: Kvinnor runt Gustaf Fröding • Dennis Töllborg, Edvard Grimstad, m fl: SÄPOs åsiktsregistrering • Åsa Moberg: Simone och jag • Jesús Alcalá: Demokratin och tidsandan • I samarbete med LO:s rättvisekampanj, Makt och rättvisa: Bengt Berg, Sven-Ove Svensson, Roland Jansson, m.fl. • Rolf Ahlzén: Genernas tidsålder • Poeter på Chili: Wunderbaum: Petter Lindgren, Per Planhammar och Kennet Klemets, Bengt Berg, Unga Skrivare • Olle Sahlström: Den röde patriarken • Petra Ulmanen: (S)veket mot kvinnorna • Carl Gustaf Spangenberg: Tig och lyd! • Lars Ekstrand: Medborgarlön eller full sysselsättning till varje pris? • Stefan de Vylder: Globalisering – hot eller löfte? • Yrsa Stenius: Mannen i mitt liv • Poesi på Museet: Bengt Berg, Bob Hansson, Cletus Nelson Nwadike, Gorm, Unga Skrivare • Sten Ljunggren: Marknad och kapital • Lisbet Palmgren: Ska jag taga vara på min nästa? • Ola Larsmo: Svart förs i ena riktningen, vitt kommer tillbaka •Belinda Olsson, Jonna Berg: Farliga fittstim? •

2000 – 2009:
Sven-Eric Liedman: Solidaritet • Gunilla Granath: Har skolan glömt bort gruppen? • Håkan Lahger: Proggen – musikrörelsens uppgång och fall • Fanny Ambjörnsson, Emma Janke: Uppror pågår • Henry Cöster: Tro och vetande • Poesi &Musik: Åsa Ericsdotter, Lina Ekdahl, Bengt Berg m fl • Hasse Zimmerman: Kan vi acceptera civil olydnad? • Henry Cöster: Vad styr våra liv? Gud, månen eller vi själva? • Rolf Ahlzén: Dygdernas återkomst • Maud Johansson: Vad demonstrerar dom om i Seattle, Washington, Prag? • Bim Clinell: Avsaknad av värderingar – vart leder det? • Mikael Löfgren: No logo • Elsie Johansson: Elsie och Nancy berättar • Ursula Berge: Privat och offentligt • Poesi på museikafét: Catharina Gripenberg, Bengt Berg  • Mikael Nyberg: Kapitalist.se • Goldina Smirthwaite: Kan man ursäkta filosofernas sexism? • Dan Josefsson: Medierna – ett hot mot demokratin • Per Henrik Magnusson: Prioriteringar inom sjukvården – en omöjlighet • Stefan Widqvist: Våldets orsaker och filosofier • Maria Jacobsson: Massmediernas enfaldiga typer • Leif Stinnerbom: Västanå teater och kulturens betydelse i Värmland • Anna Jörgensdotter, Daniel Boyacioglu: Estradpoesi • Lena Melesjö Windahl: Hur överlever demokratin i en alltmer internationaliserad, individualiserad och privatiserad värld? • Elisabet Larberg: Sverige efter Göteborg – vad har hänt med det mentala klimatet? • Bo Dahlin: Finns det kunskap i kunskapssamhället? • Hans Abrahamsson: Det gyllene tillfället för en rättvisare globalisering • Helmut Kirschey: Med livet som insats i kamp mot fascismen • Proggkväll på kåren • Björn Kumm: Den svages krig – terrorismens historia • Magnus Hörnqvist: Laglöst land – om ökningen av hotbilder i det nya Europa • Carina Carlström: Världen i din ficka – fattiga sömmerskor och rika företag • Lennart Kjörling: Sociala rörelser i Brasilien • Khaled Bayomi, Marianne Laanatza, Peter Hjukström: Efter bomberna • Jens Gramnes: Obeväpnad livvakt • Moa Elf Karlén, Johanna Palmström: Ta betalt! • Maria Hallén: I fattigdomens spår • Kristina Lejonhud: Från träplog till mobiltelefon på tio år • Tamas Gellert: Lasermannen • Lena Halldenius: En blind liberalism • Ann-Christin Sjölander Holland: Vatten, rättighet eller handelsvara? • Christina Grenholm: Yta och djup-andlighet i vår tid • Rolf Ahlzén: Om genetik och etik • Hasse Zimmerman: Är det någon poäng med att cykla? • Åsa Linderborg: Socialdemokratin mellan myt och verklighet • Per Wirtén: Vänsterns Europa är federalt • Ulrika Knutsson: Kvinnor på gränsen till genombrott • Ole Kristian Grimnes: Opplösningen av den svensk-norske unionen 1905. Hvorfor ble det ikke krig? • eMiL Jensen: Estradpoesi • Gösta Hultén: Guantánamosystemet •Anneli Jordahl: Klass – Är du fin nog? • Johan Ehrenberg: Byt kön oftare! • Marie Demker: I vattumannens tid? 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse idag • Göran Rosenberg: Är sjukvård en affärsverksamhet? • Eva Myrdal: Sverige och kriget mot Irak • Marjaneh Bakhtiari: Kalla det vad fan du vill • Björn Elmbrant: Dansen kring guldkalven • Lena Sundström: Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar • 25-årsfest på Världsbokdagen, 23 april 06, med Bengt Berg, Per Petterson, unga poeter och musiker • Magnus Linton: Latinamerikas nya rebeller – om populism och realism på en förlorad bakgård • Stephan Mendel-Enk: Med uppenbar känsla för stil – om hur pojkar formas till manliga män • Vladislav Savic: Det tysta kriget – olja, makt, kontroll • Erik Wijk: Lag och ordning i krigets kölvatten – Rättsstatens förfall under Bush och Bodström • Gunilla Andersson:Välfärd till salu? – Vart är vårt solidariska samhälle på väg? Ska vi acceptera att reduceras till kunder på en marknad? • Marie Nordberg:Manlighet i förändring • Åsa Wettergren: Sociala rörelser och samhällsförändring • Agneta Norberg: Kärnvapen i en globaliserad värld •Gustav Fridolin: Från Vittsjö till världen – om global apartheid och alla oss som vill någon annanstans • Kristina Hultman: Om Mary Wollstonecraft – Feminismen som baby och kvinnorörelsen idag • Maria-Pia Boëthius:Mediatan • Caroline Salzinger: Hälsningar från ”Ondskans axelmakter” Aron Etzler: Vad kan Karlstad lära av Trondheim? • Fredrik Holm: Vad är ett miljöproblem? • Marcus Grahn: Picasso valde också Kristinehamn • En röst i kulturnatten • Mohammad Fazlhashemi: Vems islam? • Möt Susanna Alakoski • Andreas Malm: Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. •  Olle Sahlström: En tredje vänster? • Nina Björk: Hur individuell är individen? • Sten Ljunggren: Avskaffa börsen! • Skam i kulturnatten! • Anna-Lena Lodenius: Slaget om svenskheten • Göran Greider: Om Dan Andersson •Karin Johannisson: Melankoliska rum • Bokbytardag • 

2010-2020:
Kristina Mattsson: De papperslösa och de aningslösa • Moa Matthis: Om att inte nöja sig med mindre än friheten – kvinnliga författare, äventyrare och änkedrottningar på vift i världen och genom historien • Bokbytardag II Stefan de Vylder: Finanskrisen och vägen framåt – om världens springnota • Christer Sanne: Måste vi ha tillväxt? • Kulturnatten: Bokbytarkväll samt Bengt Berg och Ismael Ataria • Bengt Brülde: Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral • Lena Andersson: Religionens mystiska återkomst och dess konsekvenser • Per Bylund Andersen:Yalambojoch – en motståndsby i Guatemala • Jenny Wrangborg:Kallskänken – poesi från ett smutsigt restauranggolv • Daniel Ankarloo: Välfärdsmyter – visst har vi råd att finansiera tryggheten • Birgitta Stenberg: Verkligheten som roman • Lars G Johnson: Träd, sand & stenar – psykografier • Pierre Schori: Vägen ut ur Afghanistan • Rolf Ahlzén: Blir man en bättre människa av att läsa?• Kulturnatten: Grahn & Nyberg, Slow motion rap ver 3.0+bokrea • Gunnar Odhner: Barnet som inte kunde ljuga • Brahim Mojtar och Anna Nilsson: Västsahara – Afrikas sista koloni  • Mikael Malmaeus: Sitter vi fast i tillväxtsamhället? • Ulf Bjereld: Den nödvändiga politiken • Gunilla Thorgren: Ottar och kärleken • Rebecka Bohlin: De osynliga – om Europas fattiga arbetarklass • Björn Elmbrant:Europas stålbad – krisen som slukar välfärden och skakar euron • Magnus Linton: De hatade – om radikalhögerns måltavlor •  Sven-Eric Liedman: Hets – om kunskap och hets i den svenska skolan • Kulturnatten: My Vingren och Anton Höber: ”Vi drömmer om dig på nätterna, Värmland” •Kerstin Lundell: Affärer i blod och olja – västerländska företag i Afrika • Erik Bengtson: ”Det låg en stad vid Clara Elf” • Jennie Silis: En hedersam kvinna – om kvinnors situation i Marocko • Börge Nilsson: Ensam-alldeles ensam. Om möten med Anna Politkovskaja • Världen och jag – Bengt Berg och Bokcaféets diktinsamling  • Torsten Rönnerstrand: Myten om de lata grekerna • Lennart Kjörling: Sammanhangen • Shora Esmailian: Klimatflyktingar – Om människor på flykt i en varmare värld • Kulturnatten:Skulden är inte min • Filosofiskt café – Ett samtal om politik. (Malin Rönnblom) • Michael Azar: Revolutionen, Ödet och den moderna människans födelse • Peter Fröberg Idling: Sång till den storm som ska komma • Filosofiskt café – Ett samtal om religion (Kristian Niemi) • Kajsa Ekis Ekman: Eurokrisen sedd från Aten • Filosofiskt café – ett samtal om bildning/utbildning (Stefan Widqvist) • Gunnar Rundgren: Jorden vi äter • Mats Wingborg: Kris i den svenska skolan – varför då och vad kan vi göra? • Filosofiskt café – Ett samtal om Ett nytt debattklimat? (Kerstin von Brömsen) • Kulturnatten: Gustaf Andersson, Världstillvända visor • Åsa Moberg: Om kärnkraften • Göran Greider: Den solidariska genen: anteckningar om klass, utopi och människans natur • Filosofiskt café – Ojämlikhet och hälsa (Staffan Jansson) • Filosofiskt café – Ett samtal om övervakningssamhället (Andreas Öjehag-Pettersson)  • Henrik Arnstad: Från Mussolini till Sverigedemokraterna • Pär Holmgren: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt  • Daniel Suhonen: Partiledaren som klev in i kylan  • Två filosofiska caféer: Vem stal freden? ( Maud Eduards); Ett samtal om samtida medborgarskap (Tomas Mitander) • Kulturnatten: Gustaf Andersson, Världstillvända visor (favorit i repris)• Erik de la Reguera: Gränsbrytarna – Den globala migrationen och nationalismens murar • Elisabet Larberg: Andrea Andreen – radikalpacifisten, fredsaktivisten, läkaren och sexualupplysaren • Yvonne Hirdman: Medan jag var ung – egohistoria från 1900-talet • Heléne Lööw: Nazismen i Sverige 2000-2014 • Filosofiska caféer: Ett samtal om skola, kunskap och pedagogik ( Ingrid Carlgren); Döden och banden som finns kvar ( Annika Jonsson) • Filosofiskt café – Acceleration, modernitet och identitet ( Anna-Lena Haraldsson) • Kent Werne: Det yttersta ansvaret – om socialtjänstens kris och utmaningar • Victoria Kawesa: Om afrofobi och vithetsnormer i Sverige • Thérèse Eriksson: Slutstation rättspsyk, om tvångsvårdade kvinnor med självskadebeteende • Lawen Mohtadi: Katarina Taikon – en bortglömd människorättsikon • Filosofiskt café – Att förstå makt (Line Säll) • Filosofiskt café – Samtal om online-samhällets nattsida (Kristian Petrov) • Kerstin Alnebratt: Feminism som byråkrati • Cecilia Åse: Monarkins makt • Mattias Gardell: Raskrigaren • Moa Tunström: Den goda staden • Filosofiskt café – Ekofilosofi, vad är det? (Pia Skoglund) • Hans Lödén: När terroristen inte ser ut som en terrorist • Ola Larsmo: Swede Hollow  • Poesi och musik på Coffice  •  Filosofiskt café: Blir man en bättre människa om man kan mycket – Om 1700-talsfilosofen Diderot (Carlgöran Holm) • Filosofiskt café: Samtidskonstens uppgift är att starta samtal (Margareta Wallin-Wiktorin) • Temakväll: Stefan Widqvist: Den svenska staten, rasbiologin och samerna samt filmen Sameblod • Therese Uddenfeldt: Gratislunchen •  Erik Sandberg: Jakten på den försvunna skatten • Johannes Anyuru: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar • Gunnar Odhner: Språklära – en förklaring om medvetandets och språkets funktion • Per Svensson: Frihet, jämlikhet, reformation! 500 år med Luther • Erika Oldberg & Gina Ionescu: Jag är Gina – om överlevnad och skam i Europa. Om romernas situation • Filosofiskt café: Ett samtal om ras och vithet (Tobias Hübinette) • Filosofiskt café: Ett samtal om skräpytor, stad och land (Andreas Öjehag Pettersson)  • Filosofiskt café: Yoga från död till levande tradition ( Katarina Plank) • Filosofiskt café: Förledd skola och välfärd? (Hans-Åke Scherp) • Rebecka Bohlin: Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier • Elisabeth Åsbrink: 1947 • Victoria Rixer: Kriget. pappa – ett tillförlitligt sifferminne • Gunnar Odhner: Det oförstörbara paradiset  Stefan Widqvist: 68 – en personlig politisk historia • Dan Larhammar: Nobelpriset och vetenskapen • Stina Oscarsson: Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? • Stefan Jonsson: Sannings-konst – samtal om ett författarskap [om Sven Lindqvist] • Daniel Suhonen: En klassanalys för det 21:a århundradet • My Vingren, Morgan Schmidt och Peter Franke: Gräva för demokrati – erfarenheter och problem kring grävande journalistik • Peter Wolodarski och Henrik Örnebring: Vad gör fake facts och fake news med akademin och journalistiken? • Bodil Tingsby: Emilie – Sveriges främsta författare [Flygare-Carlén] • Carlgöran Holm: Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? • John Lapidus: Vårdstölden – om hotet mot vår gemensamma sjukvård • Marit Kapla och Gunvor Nyman: Osebol • Johan Ehrenberg: Hoppet • Bengt Alshalabi och Bengt Hällgren: Den rödhårige flyktingen • Staffan Laestadius: Klimatet och omställningen • Fredrik Holm: Vänd pyramiden • Amineh Kakabaveh: Hedersförtryck och diskriminering i Sverige • David Olsson: Framsteg och förfall – vägar till hållbar utveckling i en motsägelsefull tid • Elinor Torp: Skuggorna som bygger och städar Sverige  • Daniel Lindvall: Upphettning – demokratin i klimatkrisens tid • Beatrice Rindevall: Framtidstjuvarna – varför klimatomställningen dröjer

2021-

Rolf Ahlzén: Dödshjälp – hot eller rättighet Bengt Berg, Tjejkraft: Boksläpp – Karlstad Bokcafé 40 år • Mikael Nyberg: Kapitalets automatik Björn Forsberg: Fartrusiga! Einar Már Gudmundsson/Bengt Berg: Isländsk afton Diskussionsmöte: Har bokcaféet en framtid? Hur ser den ut? Marcus Larsson: De expansiva – om skolmarknadens vinnare och förlorare Rasmus Landström: Arbetarlitteraturens återkomst Johan Ehrenberg: Räddningen Jan Jörnmark: Övergivna platser Julia Lindblom: Amazon – bakom framgången Nina van den Brink: Jag har torkat nog många tårar Sara Villius Ett samtal om skrivandets konst och skapandets villkor Amat Levin Svart historia Peter Alestig Världen som väntar Linda Hedenljung Faktura bluff Stefan Widqvist: Karlstads framtid Torsten Rönnerstrand: Elena Ferrante – mellan myt och verklighet Malin Rönnblom och Andreas Öjehag: Trängd demokrati