Alla arrangemang sedan 1981

1981 – 1989:
Bo Gustafsson
: I övermorgon socialism • Sven-Ove Svensson: Leendet i vedlådan • Birgitta Elvås: Inför riksdagens beslut i försvarsfrågan. Filmen Krigsspel • Danskväll med Aston Reymers Rivaler och Blues-Annika Donald Broady: Den dolda läroplanen • Afghanistan Anders Fänge, Sven Lindqvist • Sven Grassman: Krisen i Sverige • Sven-Erik Liedman: Om nyliberalism och marxismens kris • Anders Ehnmark: Machiavelli som läromästare för demokrater • Ulf Lindberg: Kommersialism och ungdomskultur. Leave us kids alone • Rolf Ståhl: Arbetslöshet och ungdom • Jan KarlssonUlla Lindkvist: Arbete och datorer • Jan Hammarlund: Tvärs över gården • Tomas Michélsen: Framtidens jordbruk – Framtidens mat. Diskussion med Birger Isaksson, LRF • Henry Cöster, Åke Löfgren: Kristendom och socialism • 1950-talet: Leif Jansson: Unga rebeller i Enköping. Filmen RAGGARE. 50-talsdisco med The Blazers • Göte Fax, Alf Höglund: RNS — Verdandi. Kamp mot droger – men hur? • Elisabeth Helms: Asturias, Marquez, Llosa m.fl. Om Latinamerikansk skönlitteratur •Tommy Edström • Christer Blomgren, Lars Andersson: Bikungskupan •Kulturtumult med RALLAROS. Bengt Berg, Per Helge, Tomas Nydahl, Rolf Knutsson, Gunnar Ehne, Ingrid Leander med spelmän, Gränslösa kapell •Åke Löfgren: Geijer och de radikala klassikerna • Birgitta Jarup: Sexualitet—Samlevnad—Samhälle • Jörgen Lenz, Hans Lödén: Varför finns det inga morötter på fackföreningsfanorna? • Sven Lindqvist: Gräv där du står •Ingvar Gustavsson: Organisk-biologisk odling • Erik Bengtsson, Mats Parner: Löpning—är det kultur? • Greta Rönneberg: Arbetstidsförkortning—fantasi eller verklighet? • Ulla Rhedin: Barnet och bilderboken • Elin Classon, Mahmut Baksi: Kurdistan—det glömda landet • Sven Grassman, Klas Eklund, Johan Lönnroth: Ekonomiskt seminarium • Erik Johansson: Arbetarlitteraturdag • Per Lysander: Barn och ungdomsteater—en viktig kulturyttring • CH Hermansson, Jan Lindhagen: Socialism på svenska •Per Kågesson: Den fjärde valsedeln • Alf Höglund och Lennart Pettersson: Frihet i Karlstad!?Utfrågare: Gary Bergqvist (NWT) och Rolf Alsing (VF)  • Jan Lindhagen: Strindberg och tidens politiska idéer • Bengt Wadensjö: Jag tror på folkkyrkan • Eva Moberg: Krigets rötter • Lasse Svanberg: Bekvämlighetens triumf • Olof Zachrisson: Afrikansk litteratur • Eva-Lis Bjurman: Barn I Sverige—förr och nu • Hans Arvidsson: Vart går Kina? • Arne Ruth, Ingemar Karlsson: Tema fascism • Per Bjurvald: Statsskulden-orsaker och politiska konsekvenser • Filmen Illustrerat samtal med Lars Kristiansson •Tomas Tranströmer: Diktläsning • Varis Bokalders: Vi klarar vår energi utan kärnkraft och kol! • Anders Carlberg: Rockens roll. Om Fryshuset, antivåldsrörelsen, Gjuteriet… • CH Hermansson: Sverige i imperialismens nät • Ritva Jacobsson: Nicaragua. En revolution i försoningens tecken •Anders Björbohle, Kristina Brandelius, Gun Parttanen: Vänstervind från Hammarö • Aino Trosell: Brandfacklor • Nancy Westman: Vad vill Aftonbladet? Samtal med Rolf Alsing • Kristian Tilander: Kontroll eller frigörelsestrategier inom vården? • Gunnar Fredriksson: Konservativa idéer. Om pessimismens politiska filosofi • Agneta Åberg: Det nödvändiga fredsarbetet • Harry Järv: Utopisterna. Frihets- och regleringsdrömmare •Marie-Louise Ramnefalk: Flärd, lidelse, njutning. Pigromaner, dampornografi: Vad säger oss den kvinnliga populärlitteraturen? • Filmen om Moa • Ebba Witt-Brattström: Möte med Moa • Bunny Ragnerstam: Arbetare i rörelse – före arbetarrörelsen • Dennis Töllborg: Personalkontroll, åsiktsregistrering • Evert Ljusberg möter Bengt Berg: Sånger om kärlek •Ingvar Bratt, Henrik Westander: Bofors – en personlig och politisk affär •Göran Palm: Fosterlandet i bitar • Erik Goland: En gång i Värmland • Gabi Gleichmann: Ungrarna i Transsylvanien • Torgny Karnstedt, Barbro Merimaa: Arbetare finns dom? • Ulla Wikander: 100 år av kvinnlig underordning i arbetslivet • Eva Thomasson: Leksak—lärsak • Christer Themptander: I tid och otid • •Eva-Karin Josefsson: Arbetande kvinnor i litteraturen • Ronny Svensson: Har Värmland någon chans i Europa? • Nils Uddenberg: Från öde till ansvar – om den nya biologin och mänskliga beslut • Claes Thor: Drömmen om Centraleuropa

1990-1999:
Ulla Ressner: Vad hindrar kvinnor att känna arbetslust? •Åke Löfgren: Mystik och revolution • Mats Dahlberg, Sven-Ove Svensson, Cecilia af Jochnick, Sven-Olof Andersson: Plats för kulturen •Lars-Åke Augustsson: Har arbetarlitteraturen en framtid? • Helene Lööw: Hakkorset och Wasakärven • Birgitta Rang: Finns det plats för kvinnorna i EG? • Emin Tengström: Bilismen i kris • Bernard Durel: Zen och ekosofi •Gunilla Wettergren: Offentliga sektorns kris • Lasse Berg: Vart tog tredje världen vägen? • Ana L Valdés: Latinamerikas koloniala arv • Bertil Fridén: På tröskeln till marknaden • Amanda Peralta: Våldet som politiskt redskap • Henry Cöster: Vem behöver etik? •Hans Mathlein: Kan en liberal vara demokrat? • Mats Dahlberg: Författarmöten. Dürrenmatt, Brodsky och Zagajewskij • Värmlandstryck på Creole. Krister Gustavsson, Stig Göran Gustafsson, Bengt Berg, Sven-Ove Svensson, Kerstin Högstrand Nilsson, Runa Sundh • Kenneth Hermele: Tillväxt är stöld! • Torbjörn Tännsjö: Vad är demokrati? • Marina Stagh: Kvinnobilden i modern arabisk litteratur • Mona Sandqvist: Alkemin i konst och litteratur • Joachim Israel: Det autentiska mötet • Gordana Logar: Journalism and nationalism • Bengt Nerman: Frågan om människovärdet •Poesi och berättarkonst på Creole. Jan Erik Vold, Bengt Berg, Kerstin Högstrand Nilsson • Margareta Norlin: Adjö medborgare! • Ingrid Carlgren: Vart är den svenska skolan på väg? • Boudewijn Wegerif: Walking from North to South with the necessary vision for an economy based on love and trust – not debt • Göran Palm: En omodern betraktelse • Göran Greider: Du sköna nya värld • Per Holmberg: Den sociala orättvisan – vad kan och bör staten göra? • Björn Granath spelar Dario Fo • Werner Aspenström på Creole • Majgull Axelsson: Avgrunder • Anders Ehnmark: Från befrielse till frihet • Livet sin egen satir: Sven-Ove Svensson, Britt Edwall • Radikalt idag? Generationssamtal • Karl-Erik Lagerlöf: Är svensk demokrati hotad? •  Lars Andersson och Mats Dahlberg: Platsens ande: Om Tage Aurell • Poesi på muséet: Marie Lundquist, Bengt Berg m fl • Jan Hjärpe: Politisk islam i en värld av förändring • Mats Dahlqvist: Att vara vänster idag • Forskaren, kommunalråden och välfärden: Bengt Starrin, Alf Johansson, Anders Knape • Nina Björk: Att vara kvinna är att gå på maskerad •Yttrandefrihet och lojalitet i offentliga sektorn – exemplet skolan: Anders Svensson, Lennart Jansson, Lars Wallin, Sten Blomberg • Henning Mankell : En fot i den afrikanska sanden och en i den skånska leran • Lars Ilshammar: IT-samhället och den fartblinda demokratin • Poesi på Cinema: Bengt Berg, Pamela Jaskoviak • Maria-Pia Boëthius: Några som inte älskar oss håller på att förändra vårt land • Björn Elmbrant: Dom däruppe — dom därnere • Cecilia von Feilitzen: Barn, ungdomar och mediavåld. Vad säger forskningen? • Olav Hammer: New Age – Folktro i vår tid • Bernt Stenberg: Kvinnor runt Gustaf Fröding • Dennis Töllborg, Edvard Grimstad, m fl: SÄPOs åsiktsregistrering • Åsa Moberg: Simone och jag • Jesús Alcalá: Demokratin och tidsandan • I samarbete med LO:s rättvisekampanj, Makt och rättvisa: Bengt Berg, Sven-Ove Svensson, Roland Jansson, m.fl. • Rolf Ahlzén: Genernas tidsålder • Poeter på Chili: Wunderbaum: Petter Lindgren, Per Planhammar och Kennet Klemets, Bengt Berg, Unga Skrivare • Olle Sahlström: Den röde patriarken • Petra Ulmanen: (S)veket mot kvinnorna • Carl Gustaf Spangenberg: Tig och lyd! • Lars Ekstrand: Medborgarlön eller full sysselsättning till varje pris? • Stefan de Vylder: Globalisering – hot eller löfte? • Yrsa Stenius: Mannen i mitt liv • Poesi på Museet: Bengt Berg, Bob Hansson, Cletus Nelson Nwadike, Gorm, Unga Skrivare • Sten Ljunggren: Marknad och kapital • Lisbet Palmgren: Ska jag taga vara på min nästa? • Ola Larsmo: Svart förs i ena riktningen, vitt kommer tillbaka •Belinda Olsson, Jonna Berg: Farliga fittstim? •

2000 – 2009:
Sven-Eric Liedman: Solidaritet • Gunilla Granath: Har skolan glömt bort gruppen? • Håkan Lahger: Proggen – musikrörelsens uppgång och fall • Fanny Ambjörnsson, Emma Janke: Uppror pågår • Henry Cöster: Tro och vetande • Poesi &Musik: Åsa Ericsdotter, Lina Ekdahl, Bengt Berg m fl • Hasse Zimmerman: Kan vi acceptera civil olydnad? • Henry Cöster: Vad styr våra liv? Gud, månen eller vi själva? • Rolf Ahlzén: Dygdernas återkomst • Maud Johansson: Vad demonstrerar dom om i Seattle, Washington, Prag? • Bim Clinell: Avsaknad av värderingar – vart leder det? • Mikael Löfgren: No logo • Elsie Johansson: Elsie och Nancy berättar • Ursula Berge: Privat och offentligt • Poesi på museikafét: Catharina Gripenberg, Bengt Berg  • Mikael Nyberg: Kapitalist.se • Goldina Smirthwaite: Kan man ursäkta filosofernas sexism? • Dan Josefsson: Medierna – ett hot mot demokratin • Per Henrik Magnusson: Prioriteringar inom sjukvården – en omöjlighet • Stefan Widqvist: Våldets orsaker och filosofier • Maria Jacobsson: Massmediernas enfaldiga typer • Leif Stinnerbom: Västanå teater och kulturens betydelse i Värmland • Anna Jörgensdotter, Daniel Boyacioglu: Estradpoesi • Lena Melesjö Windahl: Hur överlever demokratin i en alltmer internationaliserad, individualiserad och privatiserad värld? • Elisabet Larberg: Sverige efter Göteborg – vad har hänt med det mentala klimatet? • Bo Dahlin: Finns det kunskap i kunskapssamhället? • Hans Abrahamsson: Det gyllene tillfället för en rättvisare globalisering • Helmut Kirschey: Med livet som insats i kamp mot fascismen • Proggkväll på kåren • Björn Kumm: Den svages krig – terrorismens historia • Magnus Hörnqvist: Laglöst land – om ökningen av hotbilder i det nya Europa • Carina Carlström: Världen i din ficka – fattiga sömmerskor och rika företag • Lennart Kjörling: Sociala rörelser i Brasilien • Khaled Bayomi, Marianne Laanatza, Peter Hjukström: Efter bomberna • Jens Gramnes: Obeväpnad livvakt • Moa Elf Karlén, Johanna Palmström: Ta betalt! • Maria Hallén: I fattigdomens spår • Kristina Lejonhud: Från träplog till mobiltelefon på tio år • Tamas Gellert: Lasermannen • Lena Halldenius: En blind liberalism • Ann-Christin Sjölander Holland: Vatten, rättighet eller handelsvara? • Christina Grenholm: Yta och djup-andlighet i vår tid • Rolf Ahlzén: Om genetik och etik • Hasse Zimmerman: Är det någon poäng med att cykla? • Åsa Linderborg: Socialdemokratin mellan myt och verklighet • Per Wirtén: Vänsterns Europa är federalt • Ulrika Knutsson: Kvinnor på gränsen till genombrott • Ole Kristian Grimnes: Opplösningen av den svensk-norske unionen 1905. Hvorfor ble det ikke krig? • eMiL Jensen: Estradpoesi • Gösta Hultén: Guantánamosystemet •Anneli Jordahl: Klass – Är du fin nog? • Johan Ehrenberg: Byt kön oftare! • Marie Demker: I vattumannens tid? 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse idag • Göran Rosenberg: Är sjukvård en affärsverksamhet? • Eva Myrdal: Sverige och kriget mot Irak • Marjaneh Bakhtiari: Kalla det vad fan du vill • Björn Elmbrant: Dansen kring guldkalven • Lena Sundström: Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar • 25-årsfest på Världsbokdagen, 23 april 06, med Bengt Berg, Per Petterson, unga poeter och musiker • Magnus Linton: Latinamerikas nya rebeller – om populism och realism på en förlorad bakgård • Stephan Mendel-Enk: Med uppenbar känsla för stil – om hur pojkar formas till manliga män • Vladislav Savic: Det tysta kriget – olja, makt, kontroll • Erik Wijk: Lag och ordning i krigets kölvatten – Rättsstatens förfall under Bush och Bodström • Gunilla Andersson:Välfärd till salu? – Vart är vårt solidariska samhälle på väg? Ska vi acceptera att reduceras till kunder på en marknad? • Marie Nordberg:Manlighet i förändring • Åsa Wettergren: Sociala rörelser och samhällsförändring • Agneta Norberg: Kärnvapen i en globaliserad värld •Gustav Fridolin: Från Vittsjö till världen – om global apartheid och alla oss som vill någon annanstans • Kristina Hultman: Om Mary Wollstonecraft – Feminismen som baby och kvinnorörelsen idag • Maria-Pia Boëthius:Mediatan • Caroline Salzinger: Hälsningar från ”Ondskans axelmakter” Aron Etzler: Vad kan Karlstad lära av Trondheim? • Fredrik Holm: Vad är ett miljöproblem? • Marcus Grahn: Picasso valde också Kristinehamn • En röst i kulturnatten • Mohammad Fazlhashemi: Vems islam? • Möt Susanna Alakoski • Andreas Malm: Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. •  Olle Sahlström: En tredje vänster? • Nina Björk: Hur individuell är individen? • Sten Ljunggren: Avskaffa börsen! • Skam i kulturnatten! • Anna-Lena Lodenius: Slaget om svenskheten • Göran Greider: Om Dan Andersson •Karin Johannisson: Melankoliska rum • Bokbytardag • 

2010-2020:
Kristina Mattsson: De papperslösa och de aningslösa • Moa Matthis: Om att inte nöja sig med mindre än friheten – kvinnliga författare, äventyrare och änkedrottningar på vift i världen och genom historien • Bokbytardag II Stefan de Vylder: Finanskrisen och vägen framåt – om världens springnota • Christer Sanne: Måste vi ha tillväxt? • Kulturnatten: Bokbytarkväll samt Bengt Berg och Ismael Ataria • Bengt Brülde: Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral • Lena Andersson: Religionens mystiska återkomst och dess konsekvenser • Per Bylund Andersen:Yalambojoch – en motståndsby i Guatemala • Jenny Wrangborg:Kallskänken – poesi från ett smutsigt restauranggolv • Daniel Ankarloo: Välfärdsmyter – visst har vi råd att finansiera tryggheten • Birgitta Stenberg: Verkligheten som roman • Lars G Johnson: Träd, sand & stenar – psykografier • Pierre Schori: Vägen ut ur Afghanistan • Rolf Ahlzén: Blir man en bättre människa av att läsa?• Kulturnatten: Grahn & Nyberg, Slow motion rap ver 3.0+bokrea • Gunnar Odhner: Barnet som inte kunde ljuga • Brahim Mojtar och Anna Nilsson: Västsahara – Afrikas sista koloni  • Mikael Malmaeus: Sitter vi fast i tillväxtsamhället? • Ulf Bjereld: Den nödvändiga politiken • Gunilla Thorgren: Ottar och kärleken • Rebecka Bohlin: De osynliga – om Europas fattiga arbetarklass • Björn Elmbrant:Europas stålbad – krisen som slukar välfärden och skakar euron • Magnus Linton: De hatade – om radikalhögerns måltavlor •  Sven-Eric Liedman: Hets – om kunskap och hets i den svenska skolan • Kulturnatten: My Vingren och Anton Höber: ”Vi drömmer om dig på nätterna, Värmland” •Kerstin Lundell: Affärer i blod och olja – västerländska företag i Afrika • Erik Bengtson: ”Det låg en stad vid Clara Elf” • Jennie Silis: En hedersam kvinna – om kvinnors situation i Marocko • Börge Nilsson: Ensam-alldeles ensam. Om möten med Anna Politkovskaja • Världen och jag – Bengt Berg och Bokcaféets diktinsamling  • Torsten Rönnerstrand: Myten om de lata grekerna • Lennart Kjörling: Sammanhangen • Shora Esmailian: Klimatflyktingar – Om människor på flykt i en varmare värld • Kulturnatten:Skulden är inte min • Filosofiskt café – Ett samtal om politik. (Malin Rönnblom) • Michael Azar: Revolutionen, Ödet och den moderna människans födelse • Peter Fröberg Idling: Sång till den storm som ska komma • Filosofiskt café – Ett samtal om religion (Kristian Niemi) • Kajsa Ekis Ekman: Eurokrisen sedd från Aten • Filosofiskt café – ett samtal om bildning/utbildning (Stefan Widqvist) • Gunnar Rundgren: Jorden vi äter • Mats Wingborg: Kris i den svenska skolan – varför då och vad kan vi göra? • Filosofiskt café – Ett samtal om Ett nytt debattklimat? (Kerstin von Brömsen) • Kulturnatten: Gustaf Andersson, Världstillvända visor • Åsa Moberg: Om kärnkraften • Göran Greider: Den solidariska genen: anteckningar om klass, utopi och människans natur • Filosofiskt café – Ojämlikhet och hälsa (Staffan Jansson) • Filosofiskt café – Ett samtal om övervakningssamhället (Andreas Öjehag-Pettersson)  • Henrik Arnstad: Från Mussolini till Sverigedemokraterna • Pär Holmgren: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt  • Daniel Suhonen: Partiledaren som klev in i kylan  • Två filosofiska caféer: Vem stal freden? ( Maud Eduards); Ett samtal om samtida medborgarskap (Tomas Mitander) • Kulturnatten: Gustaf Andersson, Världstillvända visor (favorit i repris)• Erik de la Reguera: Gränsbrytarna – Den globala migrationen och nationalismens murar • Elisabet Larberg: Andrea Andreen – radikalpacifisten, fredsaktivisten, läkaren och sexualupplysaren • Yvonne Hirdman: Medan jag var ung – egohistoria från 1900-talet • Heléne Lööw: Nazismen i Sverige 2000-2014 • Filosofiska caféer: Ett samtal om skola, kunskap och pedagogik ( Ingrid Carlgren); Döden och banden som finns kvar ( Annika Jonsson) • Filosofiskt café – Acceleration, modernitet och identitet ( Anna-Lena Haraldsson) • Kent Werne: Det yttersta ansvaret – om socialtjänstens kris och utmaningar • Victoria Kawesa: Om afrofobi och vithetsnormer i Sverige • Thérèse Eriksson: Slutstation rättspsyk, om tvångsvårdade kvinnor med självskadebeteende • Lawen Mohtadi: Katarina Taikon – en bortglömd människorättsikon • Filosofiskt café – Att förstå makt (Line Säll) • Filosofiskt café – Samtal om online-samhällets nattsida (Kristian Petrov) • Kerstin Alnebratt: Feminism som byråkrati • Cecilia Åse: Monarkins makt • Mattias Gardell: Raskrigaren • Moa Tunström: Den goda staden • Filosofiskt café – Ekofilosofi, vad är det? (Pia Skoglund) • Hans Lödén: När terroristen inte ser ut som en terrorist • Ola Larsmo: Swede Hollow  • Poesi och musik på Coffice  •  Filosofiskt café: Blir man en bättre människa om man kan mycket – Om 1700-talsfilosofen Diderot (Carlgöran Holm) • Filosofiskt café: Samtidskonstens uppgift är att starta samtal (Margareta Wallin-Wiktorin) • Temakväll: Stefan Widqvist: Den svenska staten, rasbiologin och samerna samt filmen Sameblod • Therese Uddenfeldt: Gratislunchen •  Erik Sandberg: Jakten på den försvunna skatten • Johannes Anyuru: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar • Gunnar Odhner: Språklära – en förklaring om medvetandets och språkets funktion • Per Svensson: Frihet, jämlikhet, reformation! 500 år med Luther • Erika Oldberg & Gina Ionescu: Jag är Gina – om överlevnad och skam i Europa. Om romernas situation • Filosofiskt café: Ett samtal om ras och vithet (Tobias Hübinette) • Filosofiskt café: Ett samtal om skräpytor, stad och land (Andreas Öjehag Pettersson)  • Filosofiskt café: Yoga från död till levande tradition ( Katarina Plank) • Filosofiskt café: Förledd skola och välfärd? (Hans-Åke Scherp) • Rebecka Bohlin: Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier • Elisabeth Åsbrink: 1947 • Victoria Rixer: Kriget. pappa – ett tillförlitligt sifferminne • Gunnar Odhner: Det oförstörbara paradiset  Stefan Widqvist: 68 – en personlig politisk historia • Dan Larhammar: Nobelpriset och vetenskapen • Stina Oscarsson: Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? • Stefan Jonsson: Sannings-konst – samtal om ett författarskap [om Sven Lindqvist] • Daniel Suhonen: En klassanalys för det 21:a århundradet • My Vingren, Morgan Schmidt och Peter Franke: Gräva för demokrati – erfarenheter och problem kring grävande journalistik • Peter Wolodarski och Henrik Örnebring: Vad gör fake facts och fake news med akademin och journalistiken? • Bodil Tingsby: Emilie – Sveriges främsta författare [Flygare-Carlén] • Carlgöran Holm: Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? • John Lapidus: Vårdstölden – om hotet mot vår gemensamma sjukvård • Marit Kapla och Gunvor Nyman: Osebol • Johan Ehrenberg: Hoppet • Bengt Alshalabi och Bengt Hällgren: Den rödhårige flyktingen • Staffan Laestadius: Klimatet och omställningen • Fredrik Holm: Vänd pyramiden • Amineh Kakabaveh: Hedersförtryck och diskriminering i Sverige • David Olsson: Framsteg och förfall – vägar till hållbar utveckling i en motsägelsefull tid • Elinor Torp: Skuggorna som bygger och städar Sverige  • Daniel Lindvall: Upphettning – demokratin i klimatkrisens tid • Beatrice Rindevall: Framtidstjuvarna – varför klimatomställningen dröjer

2021-

Rolf Ahlzén: Dödshjälp – hot eller rättighet Bengt Berg, Tjejkraft: Boksläpp – Karlstad Bokcafé 40 år • Mikael Nyberg: Kapitalets automatik Björn Forsberg: Fartrusiga! Einar Már Gudmundsson/Bengt Berg: Isländsk afton Diskussionsmöte: Har bokcaféet en framtid? Hur ser den ut? Marcus Larsson: De expansiva – om skolmarknadens vinnare och förlorare Rasmus Landström: Arbetarlitteraturens återkomst Johan Ehrenberg: Räddningen Jan Jörnmark: Övergivna platser Julia Lindblom: Amazon – bakom framgången Nina van den Brink: Jag har torkat nog många tårar Sara Villius Ett samtal om skrivandets konst och skapandets villkor