Arrangemang 2014

Mats Wingborg, Kris i den svenska skolan – varför då och vad kan vi göra?

Om Mats Wingborgs engagerade, klara och forskningsbaserade föreläsning skrev Mats Parner följande på facebook:

”Tidigare idag, 5/4, lyssnade jag med behållning till Mats Wingborg på Café Gjuteriet i Karlstad. Han talade insiktsfullt och engagerat om krisen i den svenska skolan. Av outgrundlig anledning hade bara 17-18 personer infunnit sig. Verkligen synd. Ännu tråkigare var att Jan Björklund inte fanns på plats. Ty om Björklund fått chansen att väga sina egna skolargument mot Mats W:s, så skulle han definitivt ha skrivit ut sig ur Folkpartiet i rödaste rappet och låst in sig för gott på Gjuteriets vind.”

Sven L-O Johansson från VF bevakade mötet och skrev en lång artikel: Skolsegregation bakom kunskapsras – enligt debattör

Krisen i den svenska skolan beror främst på att man gått ifrån principen att den ska vara likvärdig för alla. Det hävdar Nätverket för en likvärdig skola, där utredaren och skribenten Mats Wingborg är en av medlemmarna. På lördagen gästade han Karlstads Bokcafé och Lärarförbundet i Karlstad.

Det har länge varit starkt förankrat bland svenskarna, nästan oavsett politisk uppfattning, att skolan ska vara likadan var man än bor och vad man har för bakgrund, hävdar Mats Wingborg.

(mer…)

De två första mötena våren 2014

Mats Parner är en flitig gäst på bokcafét. Vi återger gärna hans personliga uppdateringar på Facebook kring våra två första arrangemang:

Vårens första:
”Kajsa Ekis Ekman framträdde i dag på Café Gjuteriet, Verkstadsgatan i Karlstad, och talade om situationen i dagens Grekland i ett arrangemang av Bokcaféet och Fredrika Bremerförbundet. Det blev en givande och lärorik sammankomst inför ca 40 åhörare.

Kajsa EE är en frejdig typ, verbalt begåvad och synbarligen road (och angelägen) om att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Tämligen succéartat med andra ord. Livlig frågestund och gott cafékaffe förgyllde seansen, liksom Peter Frankes närvaro…” Läs också en ETC-ledare av Kajsa Ekis Ekman på samma tema.

(mer…)

Lyckat filosofiskt café om bildning

Vårens första filosofiska café blev välbesökt och lyckat. Stefan S. Widqvist introducerade och problematiserade bildningsbegreppet samtidigt som han argumenterade för att svensk skola är i skriande behov av att (åter)införa bildning som tydlig del av undervisningen. Efter det diskuterades det bland gästerna i mindre grupper innan vi avslutade med frågestund och reflektion tillsammans. Som vanligt var arrangemanget gratis och hölls i Värmlands museums cafédel där också soppa, bröd och dryck kunde köpas.

Kajsa Ekis Ekman om eurokrisen från ett grekiskt perspektiv

Kajsa Ekis Ekman – bokcaféets första gäst i vår. Gjuteriets café var knökfullt när hon talade om eurokrisen sedd från Aten. Samtalet efteråt blev intressant och livligt. Hennes bok Skulden – eurokrisen sedd från Aten finns nu att låna på Gjuteriets café, liksom hennes debutbok Varat och varan. Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan.