Lyckat filosofiskt café om bildning

Vårens första filosofiska café blev välbesökt och lyckat. Stefan S. Widqvist introducerade och problematiserade bildningsbegreppet samtidigt som han argumenterade för att svensk skola är i skriande behov av att (åter)införa bildning som tydlig del av undervisningen. Efter det diskuterades det bland gästerna i mindre grupper innan vi avslutade med frågestund och reflektion tillsammans. Som vanligt var arrangemanget gratis och hölls i Värmlands museums cafédel där också soppa, bröd och dryck kunde köpas.