De två första mötena våren 2014

Mats Parner är en flitig gäst på bokcafét. Vi återger gärna hans personliga uppdateringar på Facebook kring våra två första arrangemang:

Vårens första:
”Kajsa Ekis Ekman framträdde i dag på Café Gjuteriet, Verkstadsgatan i Karlstad, och talade om situationen i dagens Grekland i ett arrangemang av Bokcaféet och Fredrika Bremerförbundet. Det blev en givande och lärorik sammankomst inför ca 40 åhörare.

Kajsa EE är en frejdig typ, verbalt begåvad och synbarligen road (och angelägen) om att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Tämligen succéartat med andra ord. Livlig frågestund och gott cafékaffe förgyllde seansen, liksom Peter Frankes närvaro…” Läs också en ETC-ledare av Kajsa Ekis Ekman på samma tema.

…och det andra:
”Bildning” i vid bemärkelse var temat för gårdagens (5 mars) s. k filosofiska café inne på museicaféet, Sandgrundsudden, här i Karlstad. En väl förberedd Stefan S Widqvist inledde och talade på omisskännlig Vänersborgsdialekt i cirka 30 minuter. Åtskilligt av det han kläckte ur sig måste, objektivt sett, betraktas som genomtänkt och stringent. Efter Stefans anförande vidtog gruppdiskussioner. I min grupp fanns hela två verbala ekvilibrister, men jag hade tagit kaffe med mig och lyckades därmed få en och annan syl i vädret. Med en fråge- och diskussionsomgång i plenum fullbordades seansen. Då vi slutligen skildes åt hade var och en av de 35 café-deltagarna blivit uppskattningsvis 2 à 3 procent mer bildade. Adderar vi alla dessa procentsatser blir slutsumman i det närmaste 100 procent. Sannerligen inget oävet resultat en däven onsdagskväll i mars!”