Åsa Moberg: Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten

I ett samarrangemang med Biblioteket och Värmland mot kärnkraft talade Åsa Moberg kunnigt och engagerat om sin nya bok som kan sägas vara en historik över kärnkraftens historia.

Ett 60-tal intresserade och samtalslystna åhörare hade kommit till Arenan. Så här skrev Åsa Moberg i VF i en debattartikel samma dag under rubriken Om kärnkraftens kostnader.