Mats Wingborg, Kris i den svenska skolan – varför då och vad kan vi göra?

Om Mats Wingborgs engagerade, klara och forskningsbaserade föreläsning skrev Mats Parner följande på facebook:

”Tidigare idag, 5/4, lyssnade jag med behållning till Mats Wingborg på Café Gjuteriet i Karlstad. Han talade insiktsfullt och engagerat om krisen i den svenska skolan. Av outgrundlig anledning hade bara 17-18 personer infunnit sig. Verkligen synd. Ännu tråkigare var att Jan Björklund inte fanns på plats. Ty om Björklund fått chansen att väga sina egna skolargument mot Mats W:s, så skulle han definitivt ha skrivit ut sig ur Folkpartiet i rödaste rappet och låst in sig för gott på Gjuteriets vind.”

Sven L-O Johansson från VF bevakade mötet och skrev en lång artikel: Skolsegregation bakom kunskapsras – enligt debattör

Krisen i den svenska skolan beror främst på att man gått ifrån principen att den ska vara likvärdig för alla. Det hävdar Nätverket för en likvärdig skola, där utredaren och skribenten Mats Wingborg är en av medlemmarna. På lördagen gästade han Karlstads Bokcafé och Lärarförbundet i Karlstad.

Det har länge varit starkt förankrat bland svenskarna, nästan oavsett politisk uppfattning, att skolan ska vara likadan var man än bor och vad man har för bakgrund, hävdar Mats Wingborg.

Internationellt var Sverige i toppen både när det gällde elevernas kunskaper och när det gällde skillnader mellan olika skolor.

– Men under de sista 15 åren har vi rasat från toppen till den undre halvan, och allra störst är försämringen när det gäller förhållandet mellan bättre och sämre skolor. Och när skillnaden uppstått går den vidare av sig själv genom att medvetna föräldrar skickar sina barn till de bättre skolorna, säger Mats Wingborg.

Också skillnaden mellan elever har ökat: de som legat lägst i kunskaper har tappat mest. De ökade klyftorna har drivits fram av politiska beslut som gjort att marknadskrafterna styr skolan så att omvärlden häpnar, säger Wingborg.
Det han är mest kritisk till är att Sverige tillåter skolor som ägs av aktiebolag utan annan idé än ekonomisk vinst.

– Vi i nätverket är radikalare än Vänsterpartiet, som bara vill avskaffa vinsten – vi vill avskaffa bolagsskolorna! säger han och skrattar.

Däremot är han inte emot friskolor som drivs med alternativ pedagogik. Om han vore utbildningsminister skulle han först ta bort den i princip fria etableringsrätten, som han menar har lett till en överetablering av skolor, som i sin tur innebär att man på alla sätt konkurrerar om eleverna och de bästa lärarna. Det irriterar även borgerliga kommunpolitiker, säger han.

Tror han att en rödgrön regering skulle ändra mycket?

– Oklart. Socialdemokraterna är väldigt försiktiga, MP går lite längre, men jag är rädd att man inte vågar gå in på de mer grundläggande frågorna.