Om föreningen

Vad är Karlstad bokcafé?

Karlstad Bokcafé bildades 1981. Vi ville skapa en konkret mötesplats för utbyte av tankar och idéer: ett stort, centralt beläget bokcafé. Av den drömmen blev ett hörn av Café Gjuteriet i Karlstad Levers fina kulturhus på Herrhagen. Där har vi försäljning av ett litet urval kulturtidskrifter och utlån av böcker skrivna av våra föreläsare.
Men – vår föreläsningsverksamhet och våra kulturprogram har levt vidare. Vi utlovar bra föredrag om viktiga ämnen och inte minst vill vi erbjuda ett forum för samtal, frågor och invändningar.

Det här är vår webbplats och blogg där vi kontinuerligt uppdaterar med information om aktuella arrangemang, annan föreningsverksamhet och annat vi vill kommunicera. Vill du bli medlem kan du läsa mer om det och kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

karlstadbokcafe@gmail.com

Karlstad Bokkcafé
C/o Lars Ode
Näbbgatan 2
652 27 Karlstad

Andreas Öjehag-Pettersson (ordförande) tel: 070-4040102

Lars Ode (kassör) tel: 0706546589