Förtroendevalda

Styrelse

Carl Göran Gustafsson 0730-396485
carl-goran.gustafsson@karlstad.se

Carlgöran Holm 054-2022755
carlgoran.holm@gmail.com

David Scott ( adjungerad) 070-2320858
scottdavid@hotmail.com

Gunn Karlberg (kassör) 054-562543
gunn.karlberg@gmail.com

Rigmor Lindelöf 0702253395
lindelofrigmor@gmail.com

Görrel Westander 054-210760
g.westander@tele2.se

Lennart Wettmark 054-101813
lennart.wettmark@gmail.com

Andreas Öjehag (ordf) 070-4040102
andreas.ojehag@gmail.com

Revisorer

Olov Bergqvist 054-57 86 78;
olov@bergqvist.info

Anders Johansson 073-3530091
anders.bergvik@telia.com

Valberedning

Susanna Göransdotter 076-2163005
susanna.goransdotter@gmail.com

Maria Rundberget 0709 433222
mariarundberget@hotmail.com

Annonser