Klimat

Vårens program

Vi avslutar vårens program med två filosofiska caféer:

Filosofiskt café 1: onsdag 6 maj kl 18.30 – 20. Värmlands museums café. Fri entré. Soppa serveras från kl 18 (80 kr)
Vem stal freden?
1351323_maud-eduardsKrigsinsatser behöver ständig legitimering. Ju mer kriget förankras i en retorik av fredsvilja, jämställdhet och kvinnors säkerhet, desto mer normaliseras militarismen. Vi serveras nya argument, mer i linje med tidsandan, för varför väpnat våld ska accepteras. Feministisk teori och praktik är utsatta för ständiga stöldförsök av militaristiska krafter. Hur kan vi förstå den här utvecklingen och vilka frågor kan vi ställa till dagens krigsretorik? Välkomna att diskutera på vårens första filosofiska café. Inleder gör Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Filosofiskt café 2: onsdag 20 maj kl 18.30 – 20. Värmlands museums café. Fri entré. Soppa serveras från kl 18 (80 kr) Kosmopoliter, främlingar och fiender- Ett samtal om samtida medborgarskap
TM_0Samtidigt som närmast nationslösa kosmopoliter reser runt globen som världsmedborgare får romer sina läger vandaliserade runt om i Europa. Samtidigt som övernationella samarbeten och avtal får allt större inflytande över politiken växer nationalismen, främlingsfientligheten och islamofobin sig allt starkare. Frågor om identitet, gemenskap och politik är ständigt närvarande i den politiska debatten. Hur kan vi förstå villkoren för att tillhöra det moderna samhället i en tid där nationalstatens betydelse tycks befinna sig under omförhandling? Välkommen att diskutera med oss i vårt filosofiska café med inledning av Tomas Mitander, statsvetare vid Karlstads universitet.

Om Per Holmgren i Arenan

Tisdag 3 mars kl framträdde Pär Holmgren inför 150 personer under rubriken Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt på Arenan i Bibliotekshuset. (Bibliotekskväll) Medarr. Naturskyddsföreningen & Biblioteket.

Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt för att undvika framtida klimatförändringar och andra Holmgren1miljöhot mot vårt samhälle. Hur skall vi undvika framtida klimatförändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle?  Vilka utmaningar har vi framför oss och vad behöver vi göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning? Och inte minst: Varför gör vi inte det som vi egentligen vet att vi borde göra? I boken Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt kan vi lära oss hur de stora globala utmaningarna hänger ihop, och dessutom få fler argument för varför vi behöver göra så mycket som möjligt.

Läs Sven-Ove Svenssons krönika om kvällen!