Medlemskap

Vill du bli medlem?

  • Bli/förbli medlem i Bokcafét (pg 474651-7) Eller swish 123 632 79 28. Avgiften är 100 kr per år. Efter att du betalat så lägger vi in dig i vårt medlemsregister och allt du behöver göra vid våra program är att uppge att du är medlem så får du rabatt på entréavgiften.
  • Sprid information om och kom själv på våra program! Ta med din granne!
  • Upptäck och sprid kunskap om vår hemsida! Prenumerera på vårt nyhetsbrev och skicka synpunkter till karlstadbokcafe@gmail.com.
  • Våra entréavgifter: 50 kr för medlemmar och studerande, övriga 80 kr.

För frågor kontakta vår kassör:
Lars Ode 070-6546589
lars.ode@telia.com

Du kan också kontakta honom direkt från denna sida: