Världen och jag, Bengt Berg & Bokcaféets diktinsamling 2/2 2013

Vårens första bokcaféprogram fick väggarna att närmast bågna i lokalen på Värmlands museum.

Förhandsartikeln i Värmlands Folkblad bidrog säkert: http://www.vf.se/kultur-noje/noje/final-bokcafeets-diktinsamling. 70 personer satt och stod och lyssnade på tolv av de sexton personer som skickat in texter – mestadels dikter – som ett svar på höstens upprop. Värmlandsnytt var där och sände inslag från evenemanget och alla de 50 upptryckta dikthäftena gick åt. Till den goda stämningen bidrog också Bengt Berg och Carl-Magnus Hedefalk med sin auktoritet i ämnet – och med egna dikter.

I den egna uppläsningen förmedlade poeterna ett engagemang och en personlig erfarenhet, som kom att utgöra en egen kvalitet bortom det litterära. Man kunde som åhörare känna en närhet till det upplevda, vare sig scenen var en odlingslott i Karlstadtrakten, en kyrkbänk i Nicaragua eller en park i Budapest.

Bokcaféts mål är ju att förmedla insikter, bidra till ny kunskap och väcka känslor. Ibland – oftast – sker det genom ett föredrag och det efterföljande samtalet. Men den här gången var det dikter som talade och ett dikthäfte som bevarar upplevelsen: ” Som om vi pratar med varann mellan boksidorna” som en av deltagarna sade.

Nu finns en ny mindre upplaga upptryckt och dikterna finns också att läsa direkt på nätet http://issuu.com/sundsta/docs/varlden. Många verkar redan ha läst dikterna där.

Lennart Wettmark