Lena Andersson-mötet 13 nov 2010

RELIGIONENS MYSTISKA ÅTERKOMST OCH DESS KONSEKVENSER
Café Gjuteriet räckte inte till när Lena Andersson lördagen den 13 november besökte Karlstad. De 83 betalande fick flytta en trappa upp till teaterlokalen Järnet. Lena A inledde med att anknyta till föredragets rubrik. Varför har religionens inflytande ökat? 1989 föll muren och med den tron på av människor skapade politiska lösningar. Detta tillsammans med
en ökad invandring av muslimer har gjort att människor i högre grad än tidigare söker sin identitet i en religiös tillhörighet. Postmoderna och postkoloniala idéströmningar har dessutom bidragit till en relativism som utarmat det förnuftsbaserade samtalet.

Det som genomsyrade framställningen var en förståelse för de psykiska behov som religionen är ett svar på. Lena A uttryckte detta enkelt med orden: Det är svårt att leva. Poängen med Gud är att det inte är vi som bestämmer. Det kan kännas skönt. Men trots alla svårigheter måste vi kämpa för att bli myndiga. Vi glömmer ofta bort att gudstron skapar mycket rädsla och att religion också är makt. Abortmotståndare och patriarker utövar alla makt i religionens namn världen över.

Under frågestunden diskuterades frågor om känsla kontra förnuft, behovet av att ersätta kyrkans funktion som själasörjare med något annat, religiösa friskolor m.m.

Ett mycket lyckat möte.