Per Bylund Andersen-mötet 4 dec 2010

Vid terminens sista möte gästades Bokcaféet av Per Bylund Andersen, grundare och eldsjäl i biståndsorganisationen Colchaj Nac Luum (CNL: Jord och Frihet på mayaspråket chuj). Per berättade om livet och arbetet i byn Yalambojoch i nordvästra Guatemala där CNL varit verksamsedan flyktingarna återvände från Chiapas 1995. Han visade ett stort antal bilder från det mångsidiga arbetet med förskolan, högstadieskolan, skogsplanteringen och sykurserna som föreningen driver, samt från protesterna mot vägbygget Transversal del Norte.

Det senare är regeringens nya megaprojekt där en bred motorväg ska byggas tvärs över hela Guatemalas territorium och rakt igenom Yalambojoch. Den israeliska entreprenören Solel Boneh dök upp i byn och började lagvidrigt avverka skog, vilket ledde till omfattande protester från byborna och sedermera till förtäckta dödshot mot Per. För närvarande råder dödläge i konflikten då vägarbetet tillfälligt stoppats men ingen överenskommelse om kompensation ännu nåtts.

Per berättade att det tyvärr inte är första gången han hotats till livet, då föreningens ambitioner om skogsplantering och naturvård redan tidigare hamnat på kollisionskurs med rika markägares planer på att tvinga bort indianerna och bygga anläggningar för lyxturism kring sjön Yolnajab i närheten av byn. De hoten avvärjdes dock och nu hoppas Per på att kunna uppnå en rimlig förhandlingslösning kring vägprojektet.

Ett femtontal personer hade hittat till Gjuteriet denna iskalla lördag och efter presentationen följde ett bra samtal om biståndets villkor, byråkratiska hinder för projekten, korruptionen som genomsyrar det guatemalanska samhället, samt känslan av att vara med och bygga upp just sådan kreativ utbildningsverksamhet och sociala sammanhang som samtidigt monteras ner i Sverige, bland mycket annat.

Läs mer om föreningen och hur du kan stödja dess arbete på http://www.cnl.nu
Jens Gramnes