Jenny Wrangborg-mötet 12 mars 2011

Vårt vårprogram började med ett besök av poeten Jenny Wrangborg. Jenny läste dikter ”från ett
smutsigt restauranggolv” – om livet, arbetet och facklig kamp. Starka, berörande dikter. Läs VF:s
presentation av henne här.