Filosofiskt café med David Olsson: Framsteg och förfall – vägar till hållbar utveckling i en motsägelsefull tid.

Fre 22 nov. kl 17   –  Fri entré.
Cafét på Tingvallakyrkan, Östra Torggatan 18 (fd Bethlehemskyrkan) 

Olsson

Vi lever i en motsägelsefull tid. Å ena sidan har samhällsutvecklingen sedan den industriella revolutionen ökat flera aspekter av det mänskliga välbefinnandet för många, om än i varierande grad. Å andra sidan underminerar denna samhällsutveckling, i accelererande takt, de biofysiska förutsättningarna för mänsklig säkerhet och välbefinnande, vilket i första hand drabbar många av dem som har dragit minst nytta av utvecklingen.

David Olsson, fil.dr. i statsvetenskap, kommer att ge en kritisk inblick i olika perspektiv på hur denna motsättning kan upplösas, varpå du bjuds in att delta i en diskussion om hur en hållbar utveckling skulle kunna uppnås.