Stäng inte biblioteken!

Till

Karlstads Kultur och Fritidsnämnd

Värmländska media

I december 2020 fattade Kultur och fritidsnämnden i Karlstad beslut dels om att Karlstads stadsbibliotek skulle ha söndagsstängt, dels skulle öppettiderna på stadens närbibliotek minska.

Dessa beslut är djupt olyckliga och vi representanter för tre av Karlstads fria, ideella kulturföreningar  vill vädja till nämnden att ompröva dessa beslut  

Vi betraktar våra bibliotek som ovärderliga delar i vår demokrati och de utgör en väsentlig del av vår internationella, nationella och regionala kultur. De är öppna för alla, såväl gammal som ung, de är gratis och ger varenda kommuninnevånare möjlighet att ta del av all världens samlade kunskap. De utgör en möjlighet för alla att underhållas genom böcker, filmer, spel mm, och ger var och en oändliga möjligheter att förkovra sig inom det egna intresseområdet.

Vi lever nu 2021 i en värld där såväl kulturen som demokratin utmanas, i en värld där demokratin ständigt måste försvaras mot fake-news och totalitära tendenser och i ett kulturklimat där ofta penningen styr. Det skymmer och att minska bibliotekens öppettider skulle vara en del i detta skymningsläge,

Samtidigt står alla svenska städer, större som mindre, inför en form av omvandling av centrumkärnorna. Pandemin har drivit på en redan långt gången förändring där butiker och kommersiella verksamheter flyttat till nätet och lämnar tomma lokaler efter sig. Kultur, såsom bibliotek, kan mycket väl vara en av framtidens bästa lösningar för att göra städer levande igen. Karlstad borde här se möjligheter att visa vägen i Sverige.

Stadsbiblioteket i Karlstad är en samlingspunkt och utflyktsmål för många familjer inte minst på söndagar då vandringen går mot den fantastiska parken utanför. Ofta blir det sedan en fika mellan besöken på både barnavdelningen, musik, fack eller skönlitteraturavdelningarna inne i biblioteket. Att stänga på söndagar vore ett svek mot dessa föräldrar som tar chansen att inviga sina barn i böckernas fantastiska värld och därmed också hjälper barnens nyfikenhet och läskunnighet

Pandemin har förändrat våra liv i grunden men bibliotekets personal har strävat efter och lyckats med att ge besökare och låntagare så god service som möjligt. Biblioteket har stora ytor och det har varit möjligt att hålla öppet utan att folk har trängts. Så bör det fortsätta även på söndagar.

Att minska på bibliotekens öppettider är enligt oss att felprioritera. Bibliotekens roll i vårt demokratiska kultursamhälle är alldeles för viktig för att  spara de promille som den föreslagna  besparingen skulle innebära.

Så Gör om – Gör rätt

Carlgöran Holm – ordförande Karlstads Humanistiska förening

Lennart Wettmark – ordförande Karlstad Lever

Andreas Öjehag – ordförande Karlstad Bokcafé