Om höstens verksamhet

Sedan vi i våras tog det tråkiga, men nödvändiga, beslutet att ställa in våra planerade programpunkter har styrelsen för Karlstad bokcafé fortsatt ha digitala möten och diskussioner. Vi såg det nödvändigt att börja planera för höstens program som vi brukar göra, men insåg tidigt att den rådande pandemin gör all sådan långsiktig planering av kulturevenemang problematisk. Vi har också väntat och följt Folkhälsomyndighetens uppdatering av riktlinjer men nu kommit fram till ytterligare ett tråkigt beslut, nämligen att inte arrangera några program under hösten 2020.

Vi tar det beslutet mot bakgrund av det rådande läget, väl medvetna om att en hög andel av våra medlemmar och regelbundna besökare befinner sig i den så kallade riskgruppen för Covid-19. Det är dessutom svårt för oss att ordna med resor för våra föreläsare samt att säkerställa och anpassa lokaler för våra ändamål.

Vi hoppas och tror att medlemmar och andra följare av Karlstad bokcafé har förståelse för vårt beslut. Styrelsen kommer att fortsätta att ha möten och följa utvecklingen inför våren, men i nuläget kan vi tyvärr inte lämna några säkra besked om den heller.

Nästa år (2021) fyller vi 40 år och tänker oss att fira det med en del särskilda programpunkter. Tyvärr ser merparten av dessa ut att få förläggas till hösten, men vi håller hoppet uppe!

För styrelsen, 

Andreas Öjehag, ordförande