Staffan Laestadius – Klimatet och omställningen

Tis 15 oktober kl 19.10 Stadsbiblioteket, gröna mattan
Medarr. Stadsbiblioteket. Entré: 80 kr, medlemmar och stud.: 50 kr

Laestadius

Vad innebär det att ta klimatförändringarna på allvar? Koldioxidhalten, temperaturen och havsnivån stiger snabbare än någonsin men användningen av fossila bränslen minskar inte och utsläppen av växthusgaser fortsätter öka. Det gör även vår konsumtion- av internationella flygresor, kött och bränsleslukande personbilar. Trots alarmerande rapportering om smältande isar, översvämningar och brinnande regnskog fortsätter klimatfrågan vara en fråga med låg prioritet i dagspolitiken.

I sin bok ” Klimatet och omställnngen” beskriver Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH, hur klimatförändringarna utmanar våra föreställningar om evig tillväxt, frihet och moral. Med stor sakkunskap ger han förslag på konkreta åtgärder som behövs för att på allvar förändra den negativa utvecklingen.