Skyll dig själv – om synen på arbetslöshet

Hobbins J

Filosofiskt café – samtalskväll med inledare. Därefter samtal i grupper.

Ons 31 oktober 18-20 på Tingvallakyrkan. Cafeét är öppet. Fri entré.

Jennifer Hobbins har disputerat i arbetsvetenskap med en avhandling om synen på arbetslöshet. Hon forskar och undervisar om krishändelser och krishantering på Försvarshögskolan. I sin forskning intresserar hon sig särskilt för människors föreställningar om olika fenomen, och för relationen mellan myndigheter och individer.