Daniel Suhonen: En klassanalys för det 21:a århundradet- vad händer med politiken om vi börjar prata klass igen?

Tisdagen den 27/11 kl 19.00

SuhonenEntré: 80 kr,

Medlemmar i bokcafét samt studerande: 50 kr

Daniel Suhonen, chef för det fackliga idéinstitutet Katalys och författare till bl.a ”Partiledaren som klev in i kylan”, talar om slutsatserna i projektet Klass i Sverige.

Klass i Sverige är en utredning under ledning av professor Göran Therborn som med hjälp av forskare från hela Sverige har kartlagt det svenska klassamhället. Syftet är en heltäckande analys utifrån olika forsknings- och samhällsperspektiv. Under våren 2018 publicerades och diskuterades 20 rapporter. I valrörelsens slutskede, i samband med utgivningen av Therborns bok ”Kapitalet, överheten och alla vi andra”, skrev Suhonen och Therborn en uppmärksammad artikel om utredningens slutsatser på DN- debatt. (https://www.dn.se/debatt/invandringenkostar-mindre-an-skattefusket/)

Hur ser klassamhället ut? Vilka är klasserna? Hur kan man använda ett uppdaterat klassbegrepp för att skapa en stark vänster.