Michael Azar, Revolutionen, Ödet och den Moderna människans födelse

En mörk onsdagskväll möts ett drygt 30-tal besökare av marschaller vid residenset och kan i Sverige-Amerikacentrets (numera Svenska Migrationscentret) ståtliga lokaler lyssna på professor Michael Azar.

AzarHans ämne, Revolutionen, Ödet och den Moderna människans födelse, förde oss från en tid i antiken och medeltiden då människans öde ansågs vara att foga in sig i en given hierarkisk ordning dikterad av gudar, gud eller en naturens ordning. Inspirerad av bl a den begynnande naturvetenskapliga revolutionen på 15- och 1600-talen kom människan att långsamt frigöra sig från en förutbestämd ordning. Med franska revolutionen manifesterades en ny ordning, där människan tillskrevs rättigheter och en förmåga att bestämma över sitt öde. På den vägen är det, men inte helt oproblematiskt, som både föredrag och efterföljande kommentarer visade.
I det efterföljande samtalet i den yttre salongen över en bit mat och dryck kom frågorna från åhörarna och Michael Azar svarade vänligt, utförligt och med en pedagogisk ambition. Det var kort sagt en bildande och trevlig kväll i en av residensets salonger!
(Lennart Wettmark)