Shora Esmailian, Klimatflyktingar – Om människor på flykt i en varmare värld

EsmailianMats Parner och Carlgöran Holm skrev båda om detta möte.

Mats: Tidigare i dag (21 sept.) lyssnade jag till Shora Esmailian på Gjuteriet i Karlstad. Hon talade om klimatflyktingar i fr. a Pakistan, Egypten och Kenya i ett arrangemang av Bokcaféet i samarbete med Naturskyddsföreningen – och hon gjorde det mycket bra. Också den efterföljande frågestunden var ovanligt engagerad och konstruktiv.

Tyvärr fanns bara ett tjugotal ärrade veteraner på plats, men kvalitet är ju trots allt viktigare än kvantitet i ett sammanhang som detta. De närvarande var genomgående 60+:are. Emellertid sänktes medelåldern väsentligt tack vare hedersgästen själv, den omåttligt klipska Shora E.

Carlgöran: ”Det är alldeles för torrt”

En dubbeltydig mening när Shora Esmailian inledde sin berättelse om dagens klimatflyktingar när hon i lördags var på besök hos Karlstad Bokcafé. Ett besök som anordnats tillsammans med Naturskyddsföreningen och lockat ett knappt trettiotal besökare.

För torrt betydde för det första för Shora att när hon började intressera sig för klimatflyktingarna var diskussionen kring deras situation full av mer eller mindre begriplig statistik och siffror vars innebörd det var svårt att ta till sig. Men självfallet också för torrt pga av de ofantliga torrkatastrofer som bland annat drabbat Kenya och andra delar av Afrika.

För Shora som nyligen gett ut boken ”Ur Askan – om människor på flykt i en varmare värld” gällde det att försöka komma bakom dessa siffror och hitta de människor som drabbats. Möta och skildra hur det förändrade klimatet förändrat livsbetingelserna för miljontals olika individer. Hon inledde sin resa med att besöka det översvämningsdrabbade Punjabområdet i Pakistan som såväl 2010 som 2011 drabbades av häftiga monsunregn med enorma översvämningar som följd.

Hon berättar om kvinnor som drivits bort av vattenmassorna och nu lever tältliv – om hur feodalherrarna lät bygga kanaler som ledde bort vattnet från den egna jorden till de fattigas åkerlappar som fullständigt dränktes. Hur Aisha klarade sig för hon var en av de få som kunde simma men vars jord var borta för alltid i ett jordskred och hur hon nu i tältlägret tyckte det värsta var att hon hade en uttråkad son utan framtid.

2010 flydde 20 miljoner vattnet inom Pakistan och året efter 5 miljoner samtidigt som det i Ryssland var den värsta torkan sedan 1816. Extremvädret breder ut sig och drabbar allt fler och för varje ytterligare varmgrad faller det ytterligare 7 % mer regn.

Egypten och Kenya blev Shoras nästa anhalter där hon informera om hur Nildeltat sjunker och havet trycker på med alltmer saltdränkta åkrar. Under fem år i rad har somrarna blivit varmare och det senaste året blev skörden enbart en sjättedel av normalskörd. I Kenya är 12 miljoner på flykt från den hungerkatastrof som drabbat landet efter sex uteblivna regnperioder.

Som alltid är det de fattigaste och mest utsatta som drabbar hårdast och Shora möter kvinnor och barn och berättar om förhållande där dessa för sin överlevnad ständigt letar efter vatten och ved – för av de 70 % som lever på mindre än en dollar/dag så är 70 % kvinnor.

Shora Esmailian avslutar med att berätta om klimatflyktingarnas legala eller rättare sagt illegala juridiska situation. För att betraktas som flykting skall man ha korsat en nationsgräns men dessa människor är oftast flyktingar i det egna landet och betraktas därför inte som flyktingar – de flyr korta sträckor men deras livssituation är minst lika utsatt som om de försökt ta sig över till ett annat land. De stora flyktingmottagarna är alls icke de rika länderna utan just Kenya, Pakistan och Iran enbart16 % av världens flyktingr lever i den ”rika världen” och ändå är det denna rika del av världen som släpper ut mest växthusgaser och alltså är ursprunget till den allt varmare världen och orsaken till dessa människors situation.

I den efterföljande diskussionen konstaterades bland annat det fullständigt vansinniga med att det kostar kanske 10 gånger mer att ta tåget till Berlin än flyget trots att flyget är en av de stora miljöbovarna. Förbjud allt flyg i Sverige söder om Sundsvall och lägg skatt på flygbränslet var en av de tankar som penetrerades och Shora uppmanade till slut oss alla att organisera oss och bekämpa  klimatförändringarna och arbeta för en rättvisare behandling av dagens klimatflyktingar.