Peter Alestig – Världen som väntar: vårt liv i klimatförändringarnas Sverige

Tisdag 21 mars kl 1900 på Arenan. Entré: 80 kr (medlemmar 50 kr)

Peter Alestig är klimatredaktör på Dagen Nyheter. I sin bok beskriver han hur klimatförändringarna kommer att påverka oss under de närmaste årtiondena. Hans perspektiv är samhällsinriktat och han visar hur kommande väderförändringar slår mot både hälsa och ekonomi. Han konstaterar att det inte är en enkel resa som vi har framför oss, även i Sverige kommer bränder och översvämningar att öka, men den är hanterbar om vi gör adekvata förberedelser. Därför är det viktigt att både myndigheter och allmänhet inser riskerna. Detta gör Alestigs bok mycket angelägen.

”Styrkan med ”Världen som väntar” är att Alestig inte bara visar vad vi har framför oss utan också lyckas sätta fingret på hur det kommer sig att vi är så oförberedda på vad som komma skall.” / Anders Hellberg i Dagens Nyheter

Samarrangemang med Fridays For Future, Naturskyddsföreningen och Klimatstudenterna