Bokcaféts årsmöte!

onsdag 29 mars kl 18 har bokcafét årsmöte på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1 i Obrända biblioteket innanför caféet

Efter mer än 40 år behöver bokcafét nya krafter för att kunna fortsätta spela en roll genom ett bra utbud av program. Välkommen till årsmötet!.

Rigmor Lindelöf ställer några uppfordrande frågor inför årsmötet:

Frågan om den ideologiska plattformen tycks mig allt mera central. Genom alla år har
vänsterperspektivet som jag ser det varit själva drivkraften för verksamheten. Det har varit så

fundamentalt att det aldrig har diskuterats. Vi är här för att vi vill bidra till att föra vårt
samhälle i en riktning som vi tror är den rätta. Detta har gett arbetet en mening som jag inte
tror skall underskattas och som kanske är hela anledningen till att föreningen levt vidare i alla
år.
Kan vi idag hitta en plattform som engagerar människor som ser hotet från odemokratiska och
rasistiska krafter? Som vill driva Karlstad Bokcafé som ett led i arbetet med att stärka
demokratin i en tid då antiintellektuella krafter breder ut sig på nätet.
Eller är målsättningen med Bokcafét enbart att bidra till ett mer blomstrande kulturliv i
Karlstad?
Svaret på denna fråga är som jag ser det avgörande och borde tas upp på årsmötet. Det
bekymrar mig att vi inte har varit tydligare inför medlemmarna i kallelsen. Kan vi nå ut med
detta digitalt?

Välkommen med synpunkter till andreas.ojehag@gmail.com eller/och kom till årsmötet!