Bokcaféts jubileumsbok

En liten redaktionsgrupp bestående av Olov Bergqvist, Carlgöran Holm, Rigmor LIndelöf och Lennart Wettmark har sen i våras arbetat med boken ”Karlstad Bokcafé 40 år” med planerat släppdatum 7 oktober – dagen då bokcafét bildades för 40 år sedan.

Det mesta materialet finns på plats, men vi skulle vilja ha mer från våra medlemmar/besökare! Korta inlägg som berättar om upplevelser och vunna erfarenheter av bokcaféts många möten. Kerstin Gevert har noterat vårt Facebookupprop och bidragit:

”När jag bodde i Oslo besökte jag ofta Litteraturhuset. Där kunde man lyssna till föredrag och diskussioner inom vitt skilda områden. Att det fanns en bokhandel vid entrén, restaurang och en tidningshörna gjorde inte platsen mindre intressant. När jag flyttade hem till Karlstad kände jag genast saknaden efter Oslos Litteraturhus.Karlstads Bokcafé blev räddningen trots att omfånget inte kan jämföras. Åkte/åker gärna de tre milen från Molkom för att stimuleras och berikas av föredragen och diskussionerna på Bokcafét på Gjuteriet.”

Skriv ganska snart till lennart.wettmark@gmail.com