Karlstad bokcafé 40 år: om årets verksamhet

Det börjar naturligtvis kännas något repetitivt att skriva den här typen av meddelanden, men som alla säkert vet håller pandemin fortsatt världen, och Karlstad bokcafé, i någon sorts undantagstillstånd. Redan i höstas flaggade vi för att vårens verksamhet troligen skulle komma att påverkas och så har i allra högsta grad skett. Inga arrangemang har kunnat hållas och mycket som varit planerat har fått skjutas på framtiden. Av den här anledningen vill vi förtydliga några saker för våra medlemmar och andra intresserade.

För det första: Årsmötet som skulle varit i mars planerar vi nu att hålla ”efter sommaren”. Vi är medvetna om att det skulle gå att ordna digitalt, men vi vill gärna hålla öppet för medlemmar och styrelsen att ses fysiskt. Skulle det visa sig vara omöjligt får vi lösa det så gott det går. Mer information kommer.

För det andra: Styrelsen har under året arbetat intensivt med i huvudsak två saker. Dels fyller föreningen 40 år och det vill vi såklart fira. Vi försöker så flexibelt som möjligt planera för en tillställning under hösten och i samband med det planerar vi också för ett höstprogram. Vi kan inte svara exakt för formerna ännu, men troligen kommer vi inte få plats med lika många aktiviteter som vanligt. De kan också komma att ske under särskilda former. Vi blickar samtidigt framåt och siktar på att vara tillbaka helt i normalt förfarande nästa vår 2022.

För det tredje: Det stora arbetet under våren har dock handlat om en jubileumsbok. Ur styrelsen tillsattes en redaktionsgrupp som sedan nominerade ytterligare några tidigare styrelsemedlemmar (och långvariga) medlemmar i bokcafét. Dessa håller i dagarna på att sätta samman manus. Det består av många olika artiklar, författade av etablerade skribenter såväl som bokcaféprofiler. Vi planerar för boksläpp i höst i samband med vårt 40-årskalas.

Sammanfattningsvis vill vi därför meddela att Karlstad bokcafé må gå på sparlåga, men vi lever och frodas i allra högsta grad. Vi vågar nästan inte säga det, men gör det ändå: VI SES I HÖST PÅ 40-ÅRSKALAS!

För styrelsen

Andreas Öjehag