Beatrice Rindevall: Framtidstjuvarna – varför klimatomställningen dröjer

Lör 7 mars kl 14 Café Gjuteriet, Entré: 80 kr, medlemmar och stud.: 50 kr 

Beatrice R

”Redan på 70-talet visste forskare och bolag som Exxon att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. Trots kunskapen valde företaget, som nu är världens största olje- och gasbolag, att fortsätta sin verksamhet och dessutom spendera miljarder på att sprida desinformation om klimathotet.”

Exxon är ett av många exempel som lyfts i antologin ”Framtidstjuvarna”. Boken tar upp olika aktörer och strategier som används för att hålla oss kvar i fossilberoendet – trots de katastrofala konsekvenser det innebär.

Beatrice Rindevall avslöjar delar ur den kommande boken som ger några tydliga svar på frågan ”Varför händer inget?”. I samtalet lyfter hon hur svårt det är att vara en medveten individ i en värld där många vill förvilla dig, och vilka effekter förvirringen får. Genom att lära dig mer om bakgrunden och strategierna som används kan du få en tydligare inblick i hur vi kan ta oss framåt, och vad som måste ändras för att rädda klimatet.

Beatrice Rindevall är journalist, debattör och redaktör för Supermiljöbloggen, en av Sveri ges största miljösajter.