Daniel Lindvall: Upphettning – demokratin i klimatkrisens tid

Lör 22 februari kl 14. Café Gjuteriet.      Entré: 80 kr, medlemmar och stud.: 50 kr

Vi står inför en existentiell utmaning med förändrade villkor för allt liv på jorden. Samtidigt genomgår den moderna demokratin sin värsta kris sedan andra världskriget. Är hotet mot demokratin och den globala upphettningen två kriser som går ihop till en ödesdiger storm? Eller finns det vägar mot minskade utsläpp och en stabil demokratisk framtid?

Upphettning” är en djupdykning i klimatförnekelse som politisk rörelse. Utifrån aktuell forskning diskuterar boken de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på vårt demokratiska styrelseskick utifrån frågeställningar som: Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatfrågan? Varför motsätter sig den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt klimatvetenskap?

Daniel Lindvall

Daniel Lindvall är doktor i sociologi och författare till boken Folkstyret i rädslans tid. Han har bland annat varit huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning och har också arbetat för Regeringskansliet och EU.