EU-debatt

Så avslutade Bokcaféet sin vårsäsong med att tillsammans med Naturskyddsföreningen ordna en paneldebatt där under Fredrik Holms ledning de olika partierna kunde redogöra för vad de vill göra åt klimatet i EU.

EU-debatt - alla

Från vänster:

KD  Johan Lokander 
                     V     My Funcke
                                              L     Anton Sjöstedt
                                                                            C     Erik Evestam 
                                                                                              S     Kenneth Johannesson  
                                                                                                              FI   Toktam Jahangiry
                                                                                                                        MP  Monika Bubholz
Bilden ovan är lite suddig men det kanske kan anses vara kongenialt med den bild man fick av partiernas klimatambitioner. Skarpare blir det, lika kongenialt, när samtalsledaren Fredrik är med på bilden.
EU-debatt - Fredrik Holm