Vad kan EU göra för klimatet?

Onsdag 8 maj kl 18 – 21.  (OBS! Ändrat datum!)

Residenstorget en trappa upp i Residenset. Fri entré.
Medarr. Naturskyddsföreningen.

fredrik_holm_webb
Till detta möte har vi inbjudit miljöskribenten Fredrik Holm som kommer att inleda mötet varefter inbjudna representanter för riksdagspartierna kortfattat ges tillfälle att tala om hur de ser på klimatfrågorna i ett europeiskt perspektiv.