Från årsmötet 26 mars

Här kommer hälsningar från årsmötet som förutom sedvanliga dagordningsfrågor även innehöll livliga språkdiskussioner och spännande förslag på kommande programpunkter för styrelsen att arbeta vidare med.

Vi passade också på att avtacka vår fantastiska kassör Gunn Karlberg som efter att ha hållit ordning på föreningens siffror i 16 år (!) nu välförtjänt drar sig tillbaka. 

 

Vid väggarna ses alla böcker i ”Karlstads obrända bibliotek” som är böcker utgallrade från våra kommunala bibliotek. Vem som helst får komma dit och ta med sig böcker hem för att läsa.

 

Brända böcker