Går mångkultur och tillit ihop?

Vi lägger ibland in arrangemang som inte är våra egna men som vi tror kan uppskattas av besökarna på denna sida. Detta är ett sådant,  anordnat under kyrkans Livet värt att leva-dagar:
När: Fredag 16 mars 18.00
Var: Arenan, bibliotekshuset, Karlstad

SVERIGE ÄR ETT SAMHÄLLE med hög social tillit och starkt förtroende för gemensamma institutioner. Här finns också en kultur vars värderingar och lagar skiljer sig från andra länder vad gäller synen på till exempel jämställdhet och barns rättigheter.
Hur påverkas den sociala sammanhållningen när många människor som bär med sig andra traditioner och värderingar kommer till Sverige? Kan kulturell mångfald samexistera med den svenska tilliten?
• Föreläsning med historieprofessor Lars Trägårdh.
• Panelsamtal kring hur samverkan mellan trossamfund och offentliga organisationer kan bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle.
• Örjan Wallin vid myndigheten för stöd till trossamfund om hur man kan stärka tilliten.