Årsmöte

Bokcafét har haft årsmöte och förstärkt med Sven-Ove Svensson som ny styrelseledamot. Nej, det kom inte så mycket folk till årsmötet…
Årsmötesprotokollet finns under fliken Dokument.

Lennart Wettmarks foto.

 

………………………………………………………………………………………………………….

Årsmöte onsdag 14 mars kl 18.00 på Gjuteriet (Obrända biblioteket).
Verksamhetsberättelsen finns under fliken Dokument.

Välkommen att diskutera Bokcaféets verksamhet.