Carlgöran Holm och Diderot

I onsdags hade vi vårt första filosofiska café för våren. Carlgöran Holm inledde.

Cajö fil cafe 2Cajö fil cafe

Utifrån Diderots verk och tankar diskuterade ett 25-tal deltagare olika infallsvinklar om fri vilja, om man blir en bättre människa genom att veta mer, om vi lär av historien…

Annonser