Erik de la Reguera

Ikväll, 6 oktober kl 19.10 på Arenan (Bibliotekskväll)
Erik de la Reguera: Gränsbrytarna – Den globala migrationen och nationalismens murar

reguera_erik_de_la_7

”…de la Regueras bok befinner sig i en egen klass bland allt som nu skrivs om gränsmurar och migranter – den högsta. För nio år sedan kom Caroline Mooreheads ”Human Cargo” som blev ett slags genombrott för hela frågekomplexet. ”Gränsbrytarna” är lika djupt
berörande och dramaturgiskt välskriven, men uppdaterad med både forskningens och människorättsaktivismens senaste erfarenheter och ståndpunkter. Jag tror den kommer dåna som en gonggong i svensk samhällsdebatt.

I ”Gränsbrytarna” läggs stor vikt vid en historisk förankring av både migrationen och myndigheters försök att kontrollera den. Ibland kan det bli i äldsta laget (perserna, mongolerna, medeltiden), men det har en poäng. Den skräck migranterna utlöser vilar på
historiens institutionaliserade skuggor. Många av dem har en kortare historia än vi tror: rasismen, nationalismen, passreglerna och statsgränserna. Han citerar Hannah Arendts ord om den moderna epoken som ”nationens infångande av staten”. Nu är uppgiften den motsatta: att avskilja staten från nationstanken.

Erik de la Reguera väljer att ta ställning. Han vill ”legalisera migrationen” och öppna
gränserna. Han är entydig och väljer bort komplikationer. Det gör han rätt i. På så
vis tvingar han fram läsarnas egna ställningstaganden, ingen kan ducka. Argumenten
ansluter till den kosmopolitik där liberala och socialistiska idéarv återigen verkar förenas.
Stängda gränser gynnar storskalig kriminalitet, dödar människor (sommarens siffror över
drunknade i Medelhavet är ohyggliga) och framkallar totalitära övervakningssystem. Men
han påpekar också, med stöd i empirisk forskning, att migration är bra utvecklingspolitik.
Den stärker svaga grupper. Den minskar fattigdomen. Den rubbar ojämlikheten. Om
migrationen ökar med tre procent skulle tillväxteffekten bli större än om alla återstående
handelshinder för varor och kapital avskaffas, skriver han.—” Per Wirtén i DN
Samarr. med Stadsbiblioteket. 50 kr (medlem & stud 30 kr)
Förköp på turistbyrån/kontaktcenter tel 5402470