Moa Matthis-mötet 7 mars 2010

Den 7 mars deltog bokcafét i Festival för systerskap med ett anförande av Moa Matthis, journalist och författare. Stina Bergström, studerande på universitetets informationsprogram, skrev följande som en inlämningsavgift och var vänlig nog att låta bokcafét lägga ut det på webbplatsen.

Om att inte nöja sig med mindre än friheten
Den 6-8 mars hölls för sjätte året Festival för systerskap i Bibliotekshuset, Karlstad. Festivalen vill lyfta fram kvinnliga föreläsare, artister och förebilder. En av festivalens föreläsare var Moa Matthis, skribent och författare från Stockholm som föreläste kring sin bok ”Pionjärer och feminister. Om fyra kvinnliga författare och äventyrare”. Aphra Behn, Mary Kingsley, Isabelle Eberhardt och Karen Blixen var när de levde kontroversiella kvinnor. Deras liv och författarskap präglades av en strävan efter självständighet sprungen ur en tid där kvinnor hade mycket få rättigheter. Sin egen kulturs snäva syn på kvinnlighet var inte tillräcklig, de reste ut i världen för att själva skapa sig sin frihet.

I kolonialismens kölvatten skapades möjligheter för kvinnor att resa som tidigare varit otänkbara. Aphra Behn besökte Västindien och Mary Kingsley studerade afrikaner. Karen Blixen hade en farm i Kenya och Isabelle Eberhardt reste genom Algeriets öken iklädd manskläder. Deras hudfärg gav dem högre status än de infödda, trots det faktum att de var kvinnor. En status och självständighet som varit ouppnåelig i deras hemländer. Att de försörjde sig själva under delar av sina liv var minst sagt ovanligt.Kvinnornas taktik, att förena sig med det maskulina, gav dem fördelar de inte kunde få genom typiskt kvinnligt beteende. Det gjorde dock att de tog avstånd från kvinnorollen och i förlängning sitt eget kön. De kunde helt enkelt inte vara både man och kvinna i samhällets ögon. Viktigt är att förstå att deras kamp aldrig var bottnad i en strävan efter kvinnlig gemenskap, endast efter sin egen frihet. Att kalla dem feminister är därför inte helt tillfredsställande, det anser Moa Matthis själv.

Ordet feminist är ett modernt begrepp där det kvinnliga könets likaberättigande är centralt. Det är en tanke som var i princip otillgänglig deras samhälle. Snarare är det kvinnornas okuvade vilja att vara sin egen person som gör dem till pionjärer. Kvinnlig frigörelse är ingen enhällig fråga utan ett mångfasetterat problem utan en specifik lösning. Den är aktuell i alla samhällsnivåer och problematiken varierar därefter. Drottning Kristina formulerade i mitten av 1600talet sin syn på genus: ”Det finns män som är lika mycket kvinnor som deras mödrar och kvinnor som är lika mycket män som sina fäder, ty själen har inget kön.” Låt oss börja med att konstatera det.

Av Stina Bergström