Kristina Mattson-mötet 13 feb 10

Det var ett strålande vårvinterväder då Kristina Mattsson kom till Gjuteriets café för att tala utifrån
sin bok ”De papperslösa och de aningslösa”. Många besökare hade begett sig dit och det
efterföljande samtalet blev livligt och engagerat.